Jaargang 11, nummer 4
22 februari 2013

Dorpsschouw voor het maken van Dorpsplan

TRICHT - Inmiddels is de Dorpswerkgroep voor het Dorpsplan Tricht bij elkaar geweest en met de eerste voorbereidingen om te komen tot een Dorpsplan gestart. De eerstvolgende bijeenkomst van de werkgroep is op dinsdagavond 26 februari. Dan zal onder andere de Dorpsschouw die op zaterdagmiddag 16 maart tussen 14.00 en 17.00 uur wordt gehouden voorbereid. De Dorpswerkgroep wordt bij het maken van het Dorpsplan begeleid door twee vrijwillige procesbegeleiders van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland. De Dorpswerkgroep en de VKK procesbegeleiders bekijken tijdens de dorpsschouw het dorp op het gebied van leefbaarheid. Dat gebeurt niet vanaf papier maar door echt het dorp door te lopen en/of fietsen en zoveel mogelijk plekken te bezoeken die positief dan wel negatief zijn voor de leefbaarheid in ons dorp. En daarmee ook ideeën op te doen voor het op te stellen Dorpsplan. In een later stadium zal een bijeenkomst georganiseerd worden waar alle inwoners hun ideeën kunnen inbrengen.