Jaargang 11, nummer 4
22 februari 2013

Actie windhoosmonument

TRICHT - Rond de jaarwisseling van 2011-2012 is het bronzen onderdeel van het windhoosmonument aan de Laan van Crayenstein/Bulkstraat gestolen en daarmee ook het monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de ramp op 25 juni 1967 zwaar beschadigd. In de vorige dorpskrant meldden wij over de fondsenwervingsactie van het Historisch Genootschap Tricht om te proberen het windhoosmonument weer in ere te herstellen. Zowel van bedrijven, fondsen, gemeente als particulieren worden donaties gevraagd. Inmiddels zijn de eerste giften binnengekomen.

Donaties

Giften tbv het herstel van het windhoosmonument kunnen worden overgemaakt op Rabobank rekeningnummer 0.1729.64.466 tnv Stichting Historisch Genootschap Tricht te Tricht onder vermelding van ‘Windhoosmonument’. Het genootschap is een ANBI instelling, giften zijn voor bedrijven en particulieren dan ook aftrekbaar bij de belastingdienst. Daar het een culturele instelling betreft kunnen particulieren 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen kunnen zelfs 1,5 keer het bedrag aftrekken. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Theo de Bruijn, secretaris van het Historisch Genootschap Tricht. Prins Johan Frisoplaats 14 of bellen met 0345-576619.