Jaargang 11, nummer 4
22 februari 2013

TRICHT – De werkgroep Küsmöd-Tricht heeft sinds kort een informatieve en interessante website www.kusmod-tricht.com. De website is nog niet volledig maar er wordt hard aan gewerkt met het plaatsen van teksten en foto’s. Er is inmiddels al veel informatie te vinden over het dorp Kusmod, de zusterband met Tricht, de activiteiten van de werkgroep en de reizen naar Kusmod. Ook op Facebook www.facebook.com/kusmod-tricht is de werkgroep actief. ‘Like’ deze pagina om op de hoogte te blijven.

Werving deelname cultuurpas voor kinderen

GELDERMALSEN – Voor basisscholieren in de gemeente Geldermalsen wordt op dit moment een Cultuurpas ontwikkeld. De cultuurpas heeft als doel kinderen op een laagdrempelige en kosteloze manier kennis te laten maken met de diverse mogelijkheden tot cultuurbeoefening die er zijn in de Gemeente Geldermalsen. Eerder werd een vergelijkbare pas ontwikkeld voor het kennismaken met de sporten in de gemeente, de zogenaamde sportpas. De Combinatiefunctionarissen Kunst en Cultuur van WelzijnGeldermalsen willen voor dit doel in contact komen met lokale aanbieders van bijvoorbeeld dans, muziek, schilderkunst, theater maar ook tuinieren of handvaardigheid in alle kernen van de gemeente.

Aanbieders van cultuur, in de breedste zin van het woord, kunnen deelnemen aan de cultuurpas. Deelname is gratis, de aanbieder wordt dan straks vermeld op de website van de Cultuurpas. De aanbieder zou bijvoorbeeld kinderen de mogelijkheid kunnen bieden om een aantal keer gratis mee te doen aan een activiteit. Ook verenigingen en organisaties die zich richten op volwassenen worden verzocht na te denken over de mogelijkheid tot het oprichten van een jeugdafdeling. Maar ook een \'open dag\', workshop of \'inloopuurtje\' zijn misschien leuke ideeën om kinderen kennis te laten maken met de activiteit die geboden wordt. Dit kan een stimulans zijn voor kinderen om zich \'later\' aan te melden bij de vereniging in kwestie. Alle ideeën, tips of suggesties zijn van harte welkom.

De combinatiefunctionarissen hopen op een fijne samenwerking, met als gezamenlijk doel kinderen de mogelijkheid te bieden hun blikveld te verbreden en hun talenten verder te ontwikkelen. De cultuurpas zou in het eerste kwartaal van 2013 gereed moeten zijn. Verenigingen, organisaties of individuele aanbieders die interesse hebben om deel te nemen met hun aanbod, of om een aanbod te ontwikkelen, worden verzocht zich op zo kort mogelijke termijn te melden bij onderstaande contactpersoon.

Daarnaast wordt gezocht naar mensen die een jeugdtheater(-productie) of kinderkoor zouden willen begeleiden of opzetten. Bij vragen of voor aanmeldingen voor de Cultuurpas kan men terecht bij: Carima van Stijn, Combinatiefunctionaris Kunst & Cultuur, Stichting Welzijn Geldermalsen, Willemstraat 17a, 4191 GD Geldermalsen, tel.0345-573688, cvanstijn@welzijngeldermalsen.nl