Jaargang 11, nummer 4
22 februari 2013

Cito eind-toets

SCHOOL - De CITO-eindtoets zit er ook bij onze Trichtse basisschool Op ít Hof weer op! De kinderen van groep 8 hebben gedurende 3 dagen hard gewerkt. Het vieren van carnaval op de vrijdag na afloop van de toetsweek was dan ook extra ontspannend.