Jaargang 11, nummer 4
22 februari 2013

Hulp door PCOB bij belastingaangifte 2012

GELDERMALSEN - Ook dit jaar bestaat er weer de mogelijkheid om de belastingaangifte te laten invullen door de belastingspecialisten van de PCOB, voor inwoners van de gemeente Geldermalsen vanaf 60 jaar. Vorig jaar hebben meer dan 250 inwoners gebruik gemaakt van deze service. De maanden februari en maart zijn voor de PCOB-belastingconsulenten dan ook drukke maanden.

De dienstverlening wordt aangeboden op de vrijdagen 1 en 8 maart van 9.00 uur tot 16.00 uur, bij Stichting WelzijnGeldermalsen dat hiervoor haar kantoren, computers en printer beschikbaar stelt, zodat de mogelijkheid bestaat om de aangifte ter plaatse direct digitaal te versturen. De ouderenbonden hebben ontheffing gekregen van het gebruik van een DigiD code en kunnen gebruik blijven maken van de elektronische handtekening.

Deze belastingservice is bedoeld voor eenvoudige aangiften. De belastingaangever heeft de plicht tot geheimhouding en de cliënt blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn of haar belastingaangifte. Inwoners die gebruik maken van de belastingservice moeten de volgende documenten meenemen:

- Documenten met betrekking tot het jaarinkomen: dus de jaaropgaven van de SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over 2012

- Voor mensen die een eigen huis hebben: de WOZ beschikking van de gemeente met peildatum 1 januari 2011 en de jaaropgave van de hypotheekverstrekker over 2012.

- De afschriften met de saldiwaarden per 1 januari 2012 van bank-, giro- en beleggingsrekeningen over 2012 als spaartegoeden meer bedragen dan

20.785 (voor alleenstaanden) of 41.570 (echtparen)

- Rekeningen van buitengewone uitgaven in verband met ziekte. Niet meer aftrekbaar zijn premie aanvullende verzekering, brillen, begrafeniskosten. Wel aftrekbaar zijn op voorschrift verkregen medicijnen, gehoorapparaten, dieetkosten (mits op doktersvoorschrift), vervoerkosten naar ziekenhuis, specialisten en tandarts.

- Bewijsstukken van gedane giften.

- De elektronische handtekening

- De aangifte over 2011.

Mensen die gebruik willen maken van de belastingservice van de PCOB op één van bovengenoemde data kunnen hiervoor een afspraak maken via WelzijnGeldermalsen

(tel. 0345-573688), Willemstraat 17a, Geldermalsen. Mensen die niet in de gelegenheid zijn om naar de Willemstraat te komen of die op genoemde data verhinderd zijn kunnen via WelzijnGeldermalsen een afspraak maken voor een huisbezoek.