Jaargang 11, nummer 4
22 februari 2013

Samenwerking Hulp bij het huishouden

GELDERMALSEN In de raadszaal van het gemeentehuis in Geldermalsen gaf wethouder Stegeman van Gemeente Culemborg op 23 januari de aftrap van de nieuwe samenwerking rond de Hulp bij het huishouden in de Regio Rivierenland. De 10 gemeenten en 14 zorgaanbieders hebben met elkaar afgesproken dat ze de komende jaren in gesprek blijven en samenwerken om op de huidige en toekomstige ontwikkelingen in te kunnen spelen. Het belang van de inwoners die de zorg voor het huishouden niet zelf of met hun sociale omgeving kunnen regelen staat centraal.

Optimale inzet van kennis

Door deze samenwerking wordt de bij betrokkenen aanwezige kennis en ervaring zo goed mogelijk benut. Dat is gezien de toekomstige ontwikkelingen zoals bezuinigingen en de verandering bij de AWBZ belangrijk. In december 2012 werd deze samenwerking al vastgelegd in een overeenkomst. Bij de aftrap is een start gemaakt met het invulling geven aan de samenwerking.

Basis met ruimte voor uitbreiding

De samenwerking heeft een open karakter. Andere zorgaanbieders kunnen aansluiten als zij zich kunnen vinden in de overeenkomst. De nu afgesloten overeenkomst is een basisovereenkomst. In de basisovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de manieren van overleggen. Tegelijk is de overeenkomst voor Hulp bij het huishouden gesloten. Later kunnen er overeenkomsten worden toegevoegd. Bijvoorbeeld als de wijzigingen in de AWBZ het nodig maken om ook andere zorg in te kopen. Zoals begeleiding en (persoonlijke) verzorging.