Jaargang 11, nummer 4
22 februari 2013

Burgerpanelonderzoek over raadsverkiezing 2014

GELDERMALSEN - In 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraad zoekt naar manieren om inwoners te gaan betrekken bij de verkiezingen. Als voorbereiding deed Gemeente Geldermalsen rond de jaarwisseling een onderzoek via het digitale burgerpanel. Het onderzoek brengt in beeld hoe inwoners betrokken willen worden.

Stem is nog vraagteken

Drie van de vier deelnemers aan het onderzoek vindt de gemeenteraadsverkiezingen belangrijk. Ruim de helft weet nog niet op welke partij ze gaat stemmen. Een kwart weet het waarschijnlijk en voor een vijfde deel staat de keuze voor 100% vast.

Activiteiten en onderwerpen

Het onderzoek maakt onderdeel uit van de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Bij de verkiezingen van 2010 werden de traditioneel georganiseerde debatavonden in enkele dorpen nog maar matig bezocht. Reden voor de griffie om namens de gemeenteraad op zoek te gaan naar andere aansprekende activiteiten. Uit het onderzoek komt een ruime lijst van soorten activiteiten die de deelnemers zien zitten en waar een groot deel ook bereid is om zelf naar toe te komen of aan deel te nemen. Veel enthousiasme is er bijvoorbeeld voor een evaluatie van de huidige raadsperiode, raadsleden die zichzelf in een kort filmpje voorstellen, een online discussie tussen (kandidaat) raadsleden en inwoners, en een scholierenverkiezing.

Onderwerpen die volgens de burgerpanelleden aan bod moeten komen zijn: Belasting, Veiligheid, Bestuurscultuur, Onderhoud Openbare ruimte, Verkeer, Dorpsplannen, Onderwijs en Zorgen voor elkaar (Wmo).

Vervolg

Tijdens het overleg van de fractievoorzitters (het presidium) van 15 februari zijn de resultaten van het onderzoek besproken. Het presidium gaat mede op basis van deze resultaten een actieplan vaststellen om in de aanloop naar de verkiezingen bij de burgers in beeld te komen.