Jaargang 11, nummer 4
22 februari 2013

Nieuwe website voor Welzijn en Zorg

GELDERMALSEN - Wethouder Hompe lanceerde op 21 januari officieel de website Jalp Welzijn & Zorg gemeente Geldermalsen: http://jalp.geldermalsen.nl. Deze nieuwe opzet van de Wmo-site wordt in de Regio Rivierenland de opvolger van de Wmo-site lokaalloket.nl. Regio Rivierenland werkte de afgelopen 1,5 jaar mee aan een pilot om tot een nieuwe site te komen.

Het resultaat is een eigentijdse website die mensen met een zorgvraag op weg helpt om een oplossing te vinden, eventueel samen met familie, vrienden, buren en kennissen. De site geeft veel tips en voorbeelden. Komt iemand er zelf niet uit? Dan wijst de site ook de weg naar professionele ondersteuning of hulpmiddelen. De nieuwe site maakt het mogelijk om ook digitaal nog beter de weg te vinden bij Welzijn en zorg vragen.

Zeven nieuwe sites

Zeven gemeenten in de regio implementeren de nieuwe Wmo-site op dit moment. In Buren en Lingewaal is deze site ook al on-line onder de namen wmoservice.buren.nl en wmowijzer.lingewaal.nl. In maart en april volgen Culemborg, Tiel, Neerijnen en West Maas en Waal.

Jalp

De website Jalp Welzijn & Zorg is persoonlijk en direct, gericht op de bezoeker, laagdrempelig en toegankelijk, snel en simpel. Om de site te promoten komt er begin februari een speciale huis-aan-huis krant uit over Welzijn en Zorg in Geldermalsen. De naam Jalp is gebaseerd op het Zweedse woord hjälp en betekent bijstand, steun, helpen.

Achtergrond Wmo en Eigen Kracht

Meedoen in de samenleving is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Mensen kunnen allerlei ‘drempels’ tegenkomen. In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) helpt de gemeente bij het vinden van goede oplossingen. Zorgen voor elkaar en Eigen Kracht worden daarbij steeds belangrijker. Het Nederlandse systeem van professionele zorg hebben we de komende jaren hard nodig met onze vergrijzende bevolking en dus een groeiende vraag naar zorg. Daartegenover staan ook bezuinigingen. Om goede zorg ‘toekomstproof’ te maken, kijkt Nederland ook verder naar goede manieren van zorg verlenen. Bij de nieuwe invulling van de Wmo is het belangrijk om mensen meer met de eigen omgeving naar een oplossing te laten zoeken. Daar komt meestal een goed passende oplossing uit die snel en goed werkt. De nieuwe website ondersteunt daarbij.