Jaargang 8, nummer 5
19 maart 2010

Algemene leden vergadering Oranjevereniging

DORPSHUIS - Op 31 maart a.s. zal in het Dorpshuis de jaarlijkse Algemene

Ledenvergadering van de Trichtse Oranjevereniging plaatsvinden.

Aanvang 20.00 uur.