Dorpskrant Tricht

West Betuwe ontvangt certificaat veilig buitengebied

BERICHT - Gemeente West Betuwe heeft het certificaat Veilig Buitengebied ontvangen. Het certificaat markeert de gezamenlijke aanpak van de gemeente, ondernemers, inwoners en partners om het buitengebied veiliger te maken. Burgemeester Servaas Stoop ontving het certificaat uit handen van Anton Jansen en Anouk de Valois van het Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland.

Voor het veiliger maken van het buitengebied werkt de gemeente West Betuwe samen met ondernemers, inwoners en partners als Omgevingsdienst Rivierenland (ODR), politie, brandweer, Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), Staatsbosbeheer, Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) en Wildbeheereenheden. Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland zorgt voor de begeleiding van het totale proces ‘Veilig Buitengebied’.

Gezamenlijke kracht

Burgemeester Servaas Stoop is blij met deze vorm van samenwerking in West Betuwe. “Ons buitengebied is uitgestrekt en prachtig, het is goed wonen, ondernemen en recreëren, maar ik maak me ook zorgen over illegale praktijken. We moeten steeds alert zijn. Door samen goed op te letten, en samen te werken, bereik je veel. Met die gezamenlijke kracht kun je gerichter criminelen afschrikken en zelfs opsporen.”

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp