Dorpskrant Tricht

Planning werkzaamheden stations fietsenstalling

STATION – Inmiddels is het trichtse voetpad naar het station deels afgsloten en moeten fietsers en wandelaars via de wijk Lingedonk. De werkzaamheden aan de nieuwe fietsenstalling zijn in 5 fases opgeknipt.

Fase 1: plaatsen tijdelijke fietsenstalling op het stationsplein.

Inmiddels is hier plek voor ongeveer 1000 fietsen. Ook zijn er 15 parkeerplaatsen op het stationsplein beschikbaar.

Fase 2: verwijderen oude stalling

Medio mei tot eind juni verwijderen we de oude fietsenstalling. In deze periode is het Trichtsevoetpad ter hoogte van de fietsenstalling afgesloten.

Fase 3: verleggen kabels en leidingen en verleggen Trichtsevoetpad

Eind juni tot begin juli werkzaamheden aan kabels en leidingen en wordt het Trichtsevoetpad verlegd.

Fase 4: opbouwen nieuwe fietsenstalling en asfalteren Trichtsevoetpad

Begin juli tot eind oktober bouwt ProRail de nieuwe fietsenstalling. Het deel van het Trichtsevoetpad naast de fietsenstalling wordt geasfalteerd. Eind oktober wordt de nieuwe fietsenstalling in gebruik genomen.

Fase 5: vernieuwen stationsplein

Eind oktober t/m december wordt de tijdelijke fietsenstalling op het stationsplein afgebroken en krijgt het stationsplein een nieuwe inrichting.

NB: het Trichtse voetpad werd ter hoogte van het voet/fietspad naar Lingedonk met hekken en bebording afgesloten. Het is al een paar keer gebeurd dat de hekken zonder toestemming verplaatst werden en gebruik gemaakt werd van de speciale omleiding voor de bewoners van de twee woningen aan het Trichtse voetpad. Het blijft opletten dus!

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp