Dorpskrant Tricht

Aanpassingen oversteek Hooglandscheweg

BERICHT - Na sluiting van de basisschool in Buurmalsen is voor kinderen uit Buurmalsen een nieuwe ‘veilige’ fietsroute naar de basisschool in Tricht gemaakt op de Hooglandscheweg. Deze fietsroute wordt door de gemeente herzien op advies van de politie.

Huidige situatie

Tijdens de aanleg van de Hooglandscheweg is een alternatieve fietsverbinding aangelegd. Er liggen nu 2 verschillende fietspaden naast elkaar.

1) de reguliere fietsstrook op de weg die doorloopt vanuit de Lingedijk

2) de fietsstrook “achter de paaltjes” die begint in de bocht van de Groeneweg

Voor de weggebruiker is het onduidelijk wat precies de bedoeling is aangezien het geen gangbare of herkenbare verkeerssituatie is. Dit blijkt juist voor een onveilige verkeerssituatie te zorgen.

Monitoring

Er is een aantal dagen fysiek op spitstijden geteld hoeveel fietsers gebruik hebben gemaakt van de fietsroute. Gebleken is dat er wel gebruik wordt gemaakt van de fietsroute maar als onveilig wordt ervaren.

Nieuwe situatie

In de nieuwe situatie volgen fietsers de fietsstrook op de weg, zij steken niet meer de Hooglandscheweg over bij de oversteekplaats (zebra) maar gaan rechtdoor. Oversteken moet dan op de T-splitsing Hooglandscheweg/Twee Morgen. Hier is meer zicht voor zowel het gemotoriseerd verkeer als de fietser.

Fysieke aanpassingen

1- De reguliere fietsstrook op de weg blijft (pijl 1)

2- De fietsstrook “achter de paaltjes” (pijl 2) verdwijnt en wordt weer voetpad.

3- De oversteekplaats voor fietsers (pijl 3) bij het zebrapad verdwijnt, het zebrapad zelf blijft. Oversteken is daar dus alleen voor voetgangers (eventueel met fiets aan de hand).

4- Bij pijl 4 worden de rode tegels vervangen door gras om aan te geven dat dit geen fietspad meer is. Het voetpad wordt verbreed.

5- In het stuk parallel aan de Hooglandscheweg (pijl 5) blijven de rode tegels liggen ondanks dat dit geen officiële fietsroute meer is.

6- Bij pijl 6 worden de rode tegels tot aan de inrit vervangen door grijze tegels.

7- Het stuk fietspad tussen de Twee Morgen en de inrit (pijl 7) wordt verwijderd en wordt ingezaaid met gras.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp