Dorpskrant Tricht

Plannen voor bouw villa’s in uiterwaard Linge stuiten op tegenstand

BUURMALSEN/TRICHT – Onlangs is een ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd om een landgoed aan de Linge, tegenover de heemtuin en jachthaven van Geldermalsen, mogelijk te maken. Het plan omvat onder andere de bouw van zes grote woningen. Bewoners van de Lingedijk in Buurmalsen, de mogelijk toekomstige ‘overburen’, hebben zich verenigd in het buurtcollectief ‘Uiterwaarden Villa vrij’. Zij zijn tegen die bebouwing van de uiterwaarden. Aangezien de woningen ook bij hoog water droog dienen te blijven komen deze woningen zeker twee meter boven de Lingedijk uit en zijn daarmee heel zichtbaar. Zowel vanaf de Buurmalsense als de Geldermalsense kant van de Linge. Tijdens een vergadering van de gemeenteraad sprak een vertegenwoordiger van het collectief in en legde de bezwaren uit. Ook vond de inspreker het vreemd dat de gemeenteraad zelf nog niet op de hoogte was van de plannen. Op dit moment betreft het een ontwerpbestemmingsplan waartegen nog bezwaar gemaakt kan worden. Dat gaat het collectief in ieder geval doen. De bezwaren worden meegenomen bij de opstelling van een definitief bestemmingsplan. Pas dan komen de plannen in de gemeenteraad ter besluitvorming.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp