Dorpskrant Tricht

De DDD avond 14 november met Gerd Buyserd over Vloedschuren

DORPSHUIS - Vandaag de dag staan er reusachtige klimaatproblemen op de agenda. Rampen zoals ziekten, hongersnood, overstromingen, bosbranden en dergelijke volgen elkaar de laatste jaren in steeds sneller tempo op. Wij, als moderne mensen, dachten dat onze kennis van techniek en wetenschap alles maakbaar maakte en alles wat misging konden ondervangen. Inmiddels zijn we uit deze droom ontwaakt nu veel dingen goed misgaan. Onze kwetsbaarheid leidt tot bezinning en actie.

Historische kennis kan een bijdrage leveren. Onze voorouders waren zich veel bewuster van de dreiging van natuurrampen en stonden dus voor dezelfde uitdagingen. Bijvoorbeeld van 1300 tot 1850 beleefden zij de Kleine Ijstijd; die had in Europa grote gevolgen als overstromingen, hongersnoden (in de 14e eeuw) en allerhande ziektes, waaronder de pest. Zij streden eeuwenlang tegen het water, organiseerden dit in waterschappen en zij legden dijken en sluizen aan, maar ook privé trachtten zij have en goed en bijvoorbeeld ook hun vee te beschermen tegen het water. Daarvan zijn de vloedschuren een voorbeeld.

Welnu, op de DDD-avond van 14 november aanstaande zal Gerd Buyserd u iets van de vloedschuren in West Betuwe komen vertellen. Zegt het voort!

U bent welkom in het Dorpshuis Tricht om 20.00 uur met inloop vanaf 19.45 uur.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp