Dorpskrant Tricht

Gespreksgroep ‘Grond van leven’

BERICHT - Jack Steeghs ontwikkelde in zijn pastorale werk prachtig materiaal voor een korte serie (vier bijeenkomsten) van gesprek en ontmoeting rond thema’s als: waar stond je wieg, verbondenheid met je geboortegrond, je opvoeding, ‘wat hing er aan de muur?’, de normen en waarden van ‘thuis’, je spirituele bodem.

Hij gaf er de titel ‘Grond van leven’ aan. De formule is zeer gestructureerd: een groepje van maximaal acht mensen komt viermaal bijeen. Er is voor elke bijeenkomst een concrete opdracht meegegeven, en elke deelnemer krijgt maximaal vijftien minuten ‘spreektijd’. Dat dat wat je met elkaar deelt, blijft vanzelfsprekend vertrouwelijk. De ervaring leert dat deze vorm van uitwisseling als heel verrijkend en verbindend wordt ervaren.

Het idee is dat woensdag 13 september na de bijeenkomst ‘Kijk in de ziel van…’ er geïnventariseerd wordt of er belangstelling is om aan deze cursus deel te nemen, waarna ds. Henk Fonteijn de organisatie verder zal oppakken. Voor alle duidelijkheid: het is niet noodzakelijk, - sterker nog, hoe meer diversiteit, hoe liever het ons is – dat u lid van de protestantse gemeente bent. Belangstelling maar op 13 september verhinderd? Neem contact op met ds. Henk Fonteijn, 0614230579, henkfonteyn@gmail.com

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp