Dorpskrant Tricht

Herinrichting en herstel wegen

BERICHT - Na een aantal jaren van werkzaamheden in en rondom ons dorp gaan wegen, die onder de werkzaamheden (met name het zware vrachtverkeer) geleden hebben door de gemeente hersteld worden. Dat betreft onder andere de Langstraat ten noorden van de kruising met de Hooglandscheweg, die in overleg met de aanwonenden opnieuw ingericht gaat worden.

Groot onderhoud

Ook de Langstraat ten zuiden van de kruising, de Broeksteeg, Brugsteeg en de Laan van Crayenstein zijn toe aan groot onderhoud. Dit zijn aansluitende wegen van de Langstraat. Besloten is van al deze werkzaamheden één herinrichtingsproject te maken. Voor de Langsstraat Noord is al een samen met aanwonenden vastgesteld voorlopig ontwerp, dit blijft de basis voor de Langstraat. Voor de andere wegen gaat de gemeente in gesprek met de inwoners.

Overleg met aanwonenden

De gemeente is bezig met voorbereidingen om tot een totaal project te komen. De planning is nu dat in oktober een moment komt om met de inwoners van de betreffende straten bijeen te komen. Het platform Tricht Springlevend wordt gevraagd om advies te geven over de invulling van dit proces.

Waarom zijn de werkzaamheden nodig?

De werkzaamheden zijn nodig omdat uit verkeerstellingen blijkt dat op de Langstraat Noord, structureel te hard gereden wordt. Ook zijn er in en om Tricht de afgelopen jaren veel werkzaamheden uitgevoerd aan onder andere het spoor (aanleg tunnels), de Hooglandscheweg, gemaal De Neust en de reconstructie N327. Er is toen veel bouwverkeer door Tricht gereden. De verharding is door het vele bouwverkeer en sluipverkeer flink in kwaliteit achteruit gegaan en daardoor versnelt aan onderhoud dan wel vervanging toe.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp