Dorpskrant Tricht

Terugkoppeling Platform Tricht Springlevend over Verkeer en veiligheid

BERICHT - Aan alle inwoners van Tricht: het document over verkeer en veiligheid

Dit is een bericht in het verlengde van de door Tricht Springlevend georganiseerde informatieavond over verkeer en veiligheid in Tricht, op 7 september 2022. Het oppakken van de knelpunten m.b.t. verkeer en veiligheid vormt een onderdeel van de kernagenda Tricht.

Op woensdag 7 september waren ongeveer 30 bewoners aanwezig samen met de wethouder Jacoline Hartman en beleidsmedewerkers van de gemeente. Er was gelegenheid om knelpunten, vraagstukken en aandachtspunten in te brengen. De input van alle aanwezigen is toegelicht en vervolgens genoteerd.

Nu hebben de betrokken ambtenaren de inventarisatie van alle punten verwerkt in een document, onderverdeeld in toelichting en uitvoering/acties.

Midden februari hebben alle aanwezigen die op 7 september hun emailadres hebben doorgegeven, dit document thuis ontvangen.

Wij willen voor de dorpsbewoners die wel geïnteresseerd zijn maar toen niet aanwezig konden zijn, het document met iedereen delen via de website van het Dorpshuis en de Dorpskrant. Op die sites is de volledige tekst van het document te vinden. Daar kunt u lezen wat de gemeente de komende jaren wel of niet zal gaan aanpakken in de openbare ruimte van ons dorp.

Klik hier om het document te openen.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp