Dorpskrant Tricht

Meldformulier voor huisvesten arbeidsmigranten

PERSBERICHT - In gemeente West Betuwe werken veel arbeidsmigranten, bijvoorbeeld in de fruitteelt, bij de veiling en bij distributiecentra. Er moeten goede arbeidsomstandigheden en dito huisvesting zijn. Hier heeft de gemeente ook een rol in. Daarom is er sinds kort een (online) meldformulier.

Digitaal meldformulier

Ondernemers die arbeidsmigranten huisvesten moeten het meldformulier invullen. De antwoorden op de vragen in het formulier geven de gemeente een beeld of sprake is van een goede en veilige huisvesting. Het formulier is tot stand gekomen samen met de ondernemers.

Wethouder Jan de Geus: “Samen met de ondernemers werken we aan een toepassing van het beleid dat past bij de tijd. Zowel ondernemers als de gemeente hebben belang bij een adequate huisvesting van de internationale medewerkers. Het is belangrijk voor West Betuwe als de fruitgemeente in de fruitdelta om een aantrekkelijke plaats te zijn voor ondernemers én medewerkers. Door ons beleid te gebruiken met en voor wie het bedoelt is, proberen we juist met elkaar de verantwoordelijkheid te dragen voor goede huisvesting. Bij de meeste ondernemers zouden opgelegde regels eerder hun inspanningen en intenties tekort doen. Zo werken we samen aan een breed gedragen manier van doen en zorgen.”

Werkbezoek

Om te spreken over het beleid bezocht wethouder Jan de Geus op 13 juli het bedrijf Van Veldhoven Fruit in Meteren. Van Veldhoven onderschrijft het belang van goede huisvesting voor de medewerkers van zijn bedrijf. “Goede huisvesting is een voorwaarde om je vertrouwde personeel te behouden”. Als norm stelt Van Veldhoven dat de huisvesting niet alleen aan de officiële eisen moet voldoen, maar dat de huisvesting van een zodanig niveau moet zijn dat je er zelf ook tijdelijk zou willen verblijven. Van Veldhoven wijst verder op het belang van maatwerk, omdat elk bedrijf en elke locatie om een andere oplossing vraagt.

Het meldformulier is te vinden op www.westbetuwe.nl/huisvesting-arbeidsmigranten.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp