Dorpskrant Tricht

Winkels in West Betuwe mogen ook op zondag open

BERICHT - In de gemeenteraadsvergadering van 28 juni is besloten dat winkels in de gemeente West Betuwe voortaan ook op zon- en feestdagen open mogen. Een ruime meerderheid van de raad stemde in met het initiatiefvoorstel van Verenigd West Betuwe om de winkeltijdenverordening daarop aan te passen. Vanwege de kerkgang is gekozen voor openingstijden van 12.00 tot 18.00 uur. Winkeliers en ondernemers zijn vrij om hier gebruik van te maken, maar zijn dit niet verplicht. De eerste keer dat de winkels op zondag open mochten was op zondag 3 juli.

Het initiatiefvoorstel ontstond na de coalitieonderhandelingen. De coalitiepartijen Dorpsbelangen, ChristenUnie, Verenigd West Betuwe en D66 maakten in het coalitieakkoord nog geen afspraken over de zondagsopenstelling. Ze hielden dit een vrije kwestie. Dat betekent dat alle partijen vrij zijn om hier in een raadsvergadering over te stemmen. Het voorstel is tijdens de raadsvergadering van 28 juni met een meerderheid van de stemmen aangenomen. De partijen SGP, Leefbaar Lokaal Belang, ChristenUnie en CDA stemden tegen het voorstel (12 stemmen). Verenigd West Betuwe, Dorpsbelangen, GroenLinks, VVD, D66 en PvdA stemden voor (18 stemmen).

Dorpsbelangen diende hierna nog een motie in. Hiermee verzoekt de raad aan het college om de wijzigingen in de winkeltijdenverordening ook te laten gelden voor de vent- en standplaatsen in de gemeente. De motie is aangenomen. Wethouder van Stappershoef gaf aan dat het college deze wijziging bij de eerstvolgende actualisatie van de APV in het najaar van 2022 aan de raad voorlegt. Tot die tijd geeft de gemeente, in lijn met deze motie, al wel ontheffing op het huidige verbod om op zon- en feestdagen standplaatsen in te nemen of te venten.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp