Dorpskrant Tricht

Wat vindt Tricht van het verkeer? – kom naar de dorpstafel op 7 september en praat mee

DORPSHUIS - Op woensdagavond 7 september heeft u de kans om mee te praten over het verkeer in Tricht in aanwezigheid van wethouder Jacoline Hartman en betrokken ambtenaren. Het Platform Tricht Springlevend faciliteert deze avond in het dorpshuis Tricht. Afgelopen jaar zijn er metingen geweest en er is onderzoek gedaan naar de nieuwe verkeerssituatie. Deze resultaten worden 7 september besproken. Het project Spoor is nu zo goed als afgerond en dat hele traject heeft veel impact gehad op de inrichting van ons dorp en de leefbaarheid voor de bewoners. Tijd dus om de nieuwe verkeerssituatie te evalueren, de voordelen te benoemen en de mogelijke knelpunten te vertalen in het perspectief van een veiliger toekomst.

De kernagenda met het hoofdstuk verkeer is te vinden op https://www.westbetuwe.nl/kernagenda-tricht

De agenda voor de avond is als volgt:

19:30 Inloop met koffie en thee

20:00 Welkom door Bram Wesselo (coördinator Platform Tricht Springlevend)

20:05 Introductie van/door wethouder Jacoline Hartman

20:15 Presentatie van resultaten van verkeersonderzoeken door Colette Bitter (beleidsmedewerker verkeer)

20:25 Evaluatie verkeerssituatie(s) door inwoners van Tricht

21:30 Plenaire samenvatting

22:00 Sluiting

De avond vindt plaats in het Dorpshuis Tricht, inloop 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp