Dorpskrant Tricht

Installatie nieuwe gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders

BERICHT – Nadat op 30 maart de nieuwe gemeenteraad voor West Betuwe is geïnstalleerd zijn op 26 april ook de wethouders van de nieuwe coalitie van Dorpsbelangen (Rutger van Stappershoef uit Rhenoy en Jacoline Hartman uit Hedel), ChristenUnie (Govert van Bezooijen uit Herwijnen), D66 (Jan de Geus uit Beesd) en Verenigd West Betuwe (Joke van Vrouwerff uit Gellicum) geïnstalleerd. Tevens werd het coalitie akkoord gepresenteerd en bediscussieerd in de gemeenteraad.

Informatieveiligheid en cybercriminaliteit

De burgemeester en wethouders (het college van B&W) hebben inmiddels ook de portefeuilles (onderwerpen waarvoor zij verantwoordelijk zijn) onderling verdeeld. Nieuw in de portefeuille van burgemeester Servaas Stoop is het onderwerp informatieveiligheid en cybercriminaliteit.

Leefbaarheid en sport en beweging

Verder valt op dat Rutger van Stappershoef (Dorpsbelangen, 1e locoburgemeester) behalve leefbaarheid, kerngericht werken, economische zaken en welzijn/preventie Sociaal Domein ook Sport en Beweging als belangrijke speerpunt van het nieuwe college voor zijn rekening gaat nemen. Daarnaast zijn onder meer multifunctionele centra en dorpshuizen onderdeel van zijn portefeuille en is hij verantwoordelijk voor het vastgoedbeleid.

Wonen en openbare ruimte

Zijn partijgenoot Jacoline Hartman (4e locoburgemeester) wordt verantwoordelijk voor wonen, ruimtelijke ordening, openbare ruimte, verkeer en vervoer, grondexploitatie, grondzaken en omgevingsvergunningen.

Platteland en duurzaamheid

Joke van Vrouwerff (5e locoburgemeester) is wethouder Platteland. Haar portefeuille omvat naast de onderwerpen land- en tuinbouw, duurzaamheid en natuur- en landschapsontwikkeling ook de onderwerpen klimaatadaptie, afval/grondstoffen en dierenwelzijn.

Financiën

Govert van Bezooijen (ChristenUnie, 3e locoburgemeester) wordt verantwoordelijk voor financiën, bedrijfsvoering, dienstverlening en onderwijs,

Zorg en (arbeids)migratie

Jan de Geus (D66, 2e locoburgemeester) voor zorg/hulp Sociaal Domein, jeugdzorg/WMO, inclusie, sociale zaken en werkgelegenheid en de huisvesting van statushouders en arbeidsmigranten.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp