Dorpskrant Tricht

Werkzaamheden wateroverlast Bulkstraat/Laan van Crayestein

BERICHT - De afgelopen jaren is er meerdere keren wateroverlast geweest in de Bulkstraat-Laan van Crayestein. Deze overlast heeft de gemeente West Betuwe beoordeeld en aangemerkt als structureel en hier moet wat aan gedaan worden. Op korte termijn gaan we aan de slag met dit probleem.

Wat gaan we uitvoeren?

We voeren verschillende maatregelen uit om het waterprobleem op te lossen. Er wordt een regenwaterriool aangelegd vanaf de Bulkstraat 3, door de groenstrook naar de sloot langs de Laan van Crayestein richting de Langstraat. Op dit regenwaterriool sluiten we 5 lijngoten en de kolken aan. Daarnaast verlagen we de groenstroken. Deze richten we in als wadi’s. Deze wadi’s vangt het regenwater wat via het oppervlak afstroomt op en dat zorgt ervoor dat het water in de bodem zakt. Valt er zoveel water dat de wadi’s het niet meer kunnen bergen? Dan voert het regenwater via kolken af naar het regenwaterriool en uiteindelijk naar de sloot. Zie voor de werkzaamheden ook de schets die is bijgevoegd.

Wie voert het werk uit?

Harteman weg en waterbouw uit Tiel gaat het werk uitvoeren. Half juni start de aannemer. Ze verwachten half juli klaar te zijn.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van dit bericht? Of wilt u meer informatie? Wij helpen u graag! Contactpersoon voor dit werk is Dian Versteeg en u kunt hem bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot en met 17.00 uur. Het telefoonnummer is 0345 – 72 88 00.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp