Dorpskrant Tricht

Denk mee over de toekomst van West Betuwe

Week van de leefomgeving

Samen met inwoners, ondernemers en organisaties in West Betuwe wil de gemeente bedenken hoe de leefomgeving er in 2040 uitziet. Daarom organiseert de gemeente vanaf 27 september de Week van de Leefomgeving. In deze

Week van de Leefomgeving

Hoe ziet onze leefomgeving er uit in 2040? In de Week van de Leefomgeving organiseert de gemeente twee online bijeenkomsten. Inwoners kunnen met elkaar in gesprek over de toekomst van West Betuwe, ook kan een online peiling ingevuld worden. De resultaten worden verwerkt in een toekomstbeeld. Dit wordt de omgevingsvisie genoemd. De omgevingsvisie vertelt het verhaal van de toekomst van onze gemeente. Bijvoorbeeld over de bereikbaarheid per fiets, parkeren, gezondheid, de inrichting van de openbare ruimte en het woningaanbod.

Omgevingsvisie

Er is inmiddels een conceptversie Wethouder Sietske Klein – de Jong: “Je kunt deze versie zien als een eerste aanzet. Een praatstuk dat keuzes zichtbaar maakt en dilemma’s blootlegt. Deze conceptvisie is ontstaan door bestaande beleidsdocumenten samen te voegen. Denk aan beleidsstukken van de drie oud-gemeenten en het Bidbook. Maar ook actueel beleid, zoals de woonvisie, de economische beleidsvisie en de mobiliteitsvisie. Hierbij speelde participatie voortdurend een rol. Nu willen we aan de hand van alle input van inwoners toetsen of we op het juiste spoor zitten voor het toekomstverhaal van West Betuwe. Daarna komt er een officiële inspraakprocedure en stellen we de omgevingsvisie begin volgend jaar vast.”

Online bijeenkomsten

Deelnemers gaan tijdens de online bijeenkomsten op zoek naar antwoorden op vragen over wonen, werken en leven in 2040. Welke keuzes daarbij horen en welke hindernissen men tegenkomt. Daarnaast organiseert de gemeente vanaf 27 september ook een digitale peiling met hulp van Swipocratie. Hiermee vraagt de gemeente inwoners mee te denken over de toekomst van de gemeente West Betuwe. De antwoorden zijn eenvoudig te geven door op de mobiele telefoon naar links of rechts te ‘swipen’.

Aanmelden bijeenkomst

Veel inwoners die in het verleden hebben aangegeven mee te willen denken, ontvangen een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Daarnaast kunnen andere belangstellenden zich ook aanmelden voor een van de twee bijeenkomsten via www.westbetuwe.nl/leefomgeving.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp