Dorpskrant Tricht

Meer trek vanuit Randstad, ook druk op woningmarkt in Rivierenland groeit

VAN DE REDACTIE - De trek uit de Randstad naar regio’s daarbuiten neemt de laatste jaren toe. In 2020 verhuisden meer mensen uit de Randstad dan ernaartoe. Vooral stellen zonder kinderen en mensen ouder dan dertig jaar verlaten vaker dan voorheen de Randstad. Dat meldt het CBS op basis van onderzoek naar aanleiding van vragen uit de media.

Corona

Algemeen wordt verondersteld dat coronamaatregelen, zoals meer thuis zijn, gevolgen kunnen hebben voor het verhuisgedrag van mensen. Mensen zouden meer behoefte hebben gekregen aan ruimte in en om de woning. De verwachting dat thuiswerken ook na de coronapandemie gebruikelijker zal zijn, zou daarnaast als gevolg kunnen hebben dat werkenden verder van hun werk gaan wonen.

Trek naar de regio’s

Vanaf 2015 verhuizen ieder jaar steeds meer mensen vanuit de Randstad naar omliggende regio’s, waaronder Rivierenland. In omgekeerde richting verhuizen blijft min of meer gelijk. Het gevolg is dat het saldo ieder jaar oploopt. In 2020 (april-december) verhuisden bijna 37 duizend mensen vanuit de Randstad, terwijl er ruim 27 duizend mensen in omgekeerde richting verhuisden. Een plus van 10.000 mensen.

Overbieden

Dat betekent een extra druk op de woningmarkt. Nadat dit vorig jaar al in omliggende gemeenten zoals Culemborg te merken was heeft het fenomeen van overbieden van de vraagprijs nu West Betuwe, en derhalve ook ons dorp, bereikt. Dat maakt het vinden van een betaalbare woning voor jonge starters extra problematisch.

Bron: CBS

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp