Dorpskrant Tricht

Wie denkt mee?

TRICHT - Het Dorpshuis Tricht is gestart met verkennende gesprekken met professionele organisaties om in ons Dorpshuis Tricht iets te gaan ondernemen met dagopvang/activiteiten t.b.v. ouderen uit Tricht en omgeving.

Klankbordgroep

Het bestuur van ons Dorpshuis Tricht is nu op zoek naar mensen die het leuk vinden om hierover mee te denken en lid willen worden van een klankbordgroep. Heb je interesse of ervaring op dit vlak? Heb ken je een oudere die nu hier veel aan kan hebben, of heb je kennis/expertise, contacten, suggesties voor activiteiten, kennis van financiering en/of indicaties, kennis van bv WMO-loket of Welzijn West Betuwe? We komen graag met je in contact. Samen kunnen we onze wensen en behoeften met de Gemeente West Betuwe beter verkennen.

Aanmelden

Ben jij óf ken jij wellicht diegene die het leuk vindt om mee te denken?

Meld dat aan bij voorzitter@dorpshuistricht.nl 06-20327706

Met elkaar houden we Tricht levendig door samen te werken aan het behoud van verenigingen en organisaties én het vormgeven van mooie nieuwe initiatieven. Recente voorbeelden daarvan zijn o.a. de werkgroep Wonen Tricht en het succesvolle project Tricht Binnenste Buiten. Een levendig dorp, Van Voor en Door inwoners…. Tricht is zo’n dorp en dat willen we graag zo houden.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp