Dorpskrant Tricht

Over hagen en zo

INGEZONDEN - Stel, je bent een muisje, een zangvogeltje of een vlinder. Je dient als voedsel voor grotere dieren, zoals uilen, reigers, ooievaars, katten en vossen. Je moet eropuit om eten te zoeken, en een partner. Dat is niet zo makkelijk in Tricht. Kleine dieren gebruiken liever geen straten om zich te verplaatsen, maar stroken beplanting. Egels, salamanders, vogels en insecten gaan via groenstroken naar de plekken waar ze heen willen. Vleermuizen oriënteren zich d.m.v. groenstroken. Een muis of een vlinder op zoek naar voedsel of een partner die een kale akker of een parkeerterrein moet oversteken staat voor een gevaarlijke klus. Liever gebruikt hij een ongemaaid veld met planten waartussen hij zich kan verstoppen. Maar in en om Tricht is weinig plaats voor zulke ruige natuur. Om de kleine dieren te helpen hebben we in Tricht de werkgroep Groen Tricht. Er zijn al bijenbloemenveldjes ingezaaid, en bij het dorpshuis is een insecten-vriendelijke tuin aangeplant. We zijn ook voorstanders van groenstroken die bestaan uit geschoren hagen of uit struiken.

Het belang van hagen

Langs de nieuwe randweg om Tricht worden hagen geplant. Mooi dat vanuit de omliggende woningen daardoor het zicht op het verkeer wordt verminderd. Vaak zijn hagen elementen van het landschap die zó gewoon zijn dat we ze nauwelijks zien. Maar hagen hebben wel degelijk een functie voor de natuur! Voor sommige insecten is een bepaalde soort boom of struik van levensbelang: het elzenhaantje (een mooi blauwglanzend kevertje) kan alleen overleven op elzen, de meikever is sterk achteruitgegaan door het verdwijnen van haagbeuken. Vogels vinden in hagen met veel torretjes, spinnen en slakken hun voedsel. In hagen die bestaan uit verschillende soorten struiken krijgen meer diersoorten een kans.

Inheemse soorten

Hagen die bestaan uit inheemse struiken zijn sterker dan uitheemse exoten, ze hebben minder ziekten, zijn goedkoper en vormen vaak een leefgebied voor meer soorten dieren. Het schijnt dat in een ‘gewone’ beukenhaag vele malen meer insecten leven dan in een rhodondendron. Wie zelf struiken wil planten moet snel zijn, want planten kun je eigenlijk het beste doen in de wintermaanden. Denk anders alvast eens na over de plantplannen voor volgende winter. Wie graag bloeiende struiken wil, kan kiezen voor vlinderstruik, spierstruik, ribes, sering of vlier. Heb je meer plaats, combineer dan meidoorn, sleedoorn en veldesdoorn. Of hondsroos, egelantier, lijsterbes, haagbeuk en kardinaalsmuts. Maar ook de gewone klimop of de vervelende berberis hebben hun nut! Alle groen is beter dan kaal!

Werkgroep geeft advies

Wil je een persoonlijk advies van een Groen-Tricht-lid? Mail dan naar

Ad : degraafftricht@gmail.com,

Joost: info@hoveniersbedrijfkool.nl ,

Vera: se2fk1@kpnmail.nl ,

of Josien: josien.teuling@planet.nl

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp