Dorpskrant Tricht

Keuze voor beplanting Hooglandscheweg bekend

De gemeente West Betuwe en ProRail vroegen inwoners welke planten geschikt zouden zijn langs de Hooglandsche weg. Dat is de randweg ten noorden van het dorp die de komende periode gerealiseerd gaat worden. Meepraten kon via een (online) enquête welke is uitgevoerd door Buro RIET. In de enquête was het mogelijk om keuzes te maken voor vier deelgebieden. In totaal vulden 52 inwoners de vragenlijst in.

Resultaten

De enquête werd uitgezet onder ongeveer 70 aanwonenden. Ook zijn er andere kanalen ingezet om inwoners te bereiken. Denk aan het lokale platform, media, e-mails en social media. Naast het meenemen van de keuzes van de inwoners heeft de aandacht voor biodiversiteit

ook meegespeeld in de definitieve keuze voor alle deelgebieden. De uitgebreide resultaten kunt u

teruglezen bij de nieuwsberichten op www.prorail.nl/projecten/geldermalsen. In de eerste helft van 2021 wordt komt het nieuwe groen.

Deelgebied 1: Deel Middelweg-Langstraat

In het deelgebied Middelweg-Langstraat waren de meeste stemmen in dit deelgebied voor een gemengde haag, welke bestaat uit linde, els en veldesdoorn. Deze keuze wordt verwerkt in het beplantingsplan dat invulling geeft aan het landschappelijk inpassingsplan.

Deelgebied 2: Deel Langstraat-Spoorwegonderdoorgang

In het deelgebied Langstraat-Spoorwegonderdoorgang komen gemengde hoogstam fruitbomen. De resultaten tonen aan dat kersenbomen eveneens de voorkeur hebben. We planten daarom relatief veel kersenbomen. Onder de fruitbomen komt een zogenaamde ligusterhaag. Ook dit is een voorkeurskeuze van de respondenten.

Deelgebied 3: Deel Spoorwegonderdoorgang-Meersteeg

In dit deelgebied zullen veel kersenbomen geplant worden, maar ook appelbomen en perenbomen voor biodiversiteit. De resultaten van de enquête onderschrijven deze keuze. Onder de fruitbomen komt een haag van liguster zodat er een eenheid in beeld ontstaat met de andere deelgebieden. Op verzoek van bewoners wordt de haag nog twintig meter verlengd.

Deelgebied 4: Meersteeg-Hooglandse wetering

In deelgebied 4 worden linden aangeplant, omdat de meeste mensen hier de voorkeur aan gaven. Onder de linden komt een ligusterhaag voor eenheid in beeld langs de randweg. In de enquête kreeg een ligusterhaag evenveel stemmen als een esdoornhaag.

Hoe gaan we verder?

Voor de Willem Mechteldstraat en de Lingedijk kijken we dit najaar naar de plantkeuze. Dat doen we ook dan weer via een enquête onder inwoners. Daarna volgt in het najaar van 2021 de aanplant. Tevens zijn er vanuit inwoners ideeën voor het buurtpark. Op basis daarvan zijn sfeerbeelden gemaakt. Daarover mag men via een digitale vragenlijst meepraten en -denken. Deze vragenlijst volgt binnenkort. Tevens kan men zich aanmelden voor een klankbordgroep. Met deze groep inwoners gaan we verder nadenken over de invulling van het park. De aanleg van het park bij de Twee Morgen volgt in 2021/2022.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp