Dorpskrant Tricht

Faunapassage onder het spoor

LINGEDIJK - Wat doen die boomstammen daar toch onder het nieuwe spoorviaduct van de Lingedijk? Dat zal menigeen zich sinds kort afvragen. Een tip van onze dorpskapper bracht uitsluitsel. De stronken worden gebruikt om een ecopassage onder het spoor aan te leggen.

Ze worden nog kleiner gemaakt maar niet tot versnipperd en onder andere daarmee wordt langs de waterkant een natuurlijk pad voor (kleine) dieren gemaakt. Hiermee kunnen ze langs de barrière die de spoorlijn voor veel dieren is. Daarmee wordt hun leefgebied vergroot en daarmee uiteindelijk ook de biodiversiteit bevorderd.

Natuurgebieden verbinden

Met de bouw en het intensieve gebruik van spoorwegen, vaarwegen en autowegen zijn de natuurgebieden in Nederland in de loop der tijd versnipperd geraakt. Daardoor hebben dieren en planten soms een onnatuurlijk klein leefgebied. Het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) brengt daar verandering in. Het MJPO is een samenwerking van het Rijk, de provincies en ProRail. Er zijn zo’n 215 knelpunten in beeld gebracht, ook rondom het spoor. ProRail legt daarvoor onder andere natuurbruggen en tunnels voor dieren en planten aan waarmee hun leefgebieden vergroot wordt.

Kleine faunavoorzieningen

Ecoducten zijn grote bouwwerken, onder andere over de A2 ten noorden van Beesd is daar bij de laatste verbreding van de snelweg een aangelegd. De meeste knelpunten bij het spoor zijn al op te lossen met de aanleg van kleine faunapassages. Dit zijn bijvoorbeeld nieuwe tunneltjes onder het spoor door. En looprichels in bestaande watertunnels. Deze kleine faunavoorzieningen zijn bedoeld voor dieren zoals otters, egels en amfibieën. Het volgen van de aanleg van de passage in de nieuwe spoortunnel bij de Linge is voor natuurliefhebbers dan ook zeker de moeite waard.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp