Dorpskrant Tricht

Woonwensen Tricht overhandigd aan gemeenteraad

GELDERMALSEN – Namens de werkgroep wonen van het Platform Tricht Springlevend togen dorpsgenoten Jan Willem van Donkelaar en Albert Lentink dinsdag 24 november naar het gemeentehuis in Geldermalsen. Tijdens de maandelijkse gemeenteraadsvergadering overhandigden zij de uitkomsten van de enquête woonwensen Tricht aan burgemeester Servaas Stoop als voorzitter van de gemeenteraad.

De meeste vergaderingen van de gemeenteraad zijn vanwege corona digitaal. Een keer per maand komt de gemeenteraad wel fysiek bij elkaar in de raadszaal om de officiële besluiten te nemen. Dat bood de mogelijkheid om de raadsleden persoonlijk uitleg te geven over de reden voor en de uitkomsten van de enquête.

Deze maand vergaderde de raad over de woonvisie van de gemeente West Betuwe, en stelde deze 15 december ook vast. In meer dorpen blijkt dezelfde vraag als in Tricht te leven: de mogelijkheid om betaalbare huur en koopwoningen voor jongeren en senioren te kunnen bouwen. Dat zou moeten kunnen op basis van de woonvisie als een dorp zelf met serieuze plannen komt. Begin volgend jaar worden plannen verder uitgewerkt. De werkgroep wonen zal in ieder geval het gesprek met de verantwoordelijk wethouder, woningbouw coöperaties en initiatieven voor bijzondere woonprojecten zoals Thuishuis en Knarrenhofjes zoeken.

Via (de facebookpagina van) de Dorpskrant Tricht en www.dorpsplan.tricht.info wordt iedereen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp