Dorpskrant Tricht

West Betuwe zoekt financieel evenwicht

PERSBERICHT - Het college van West Betuwe doet er alles aan om de gemeente financieel in evenwicht te houden. Na maanden van voorbereiding legt het college een lijst met ombuigingsvoorstellen voor. Het is aan de raad om keuzes te maken.

Nederlandse gemeenten hebben te maken met structurele tekorten op het sociaal domein. Ook volgt een herziening van het gemeentefonds. Wethouder Govert van Bezooijen van Financiën legt uit wat dit betekent voor West Betuwe: “De donkere wolken komen steeds meer in zicht. Als we nu niets doen, komt de gemeente vanaf 2022 niet meer uit met de inkomsten en uitgaven. Dat willen we voorkomen. Daarom is het project ‘West Betuwe financieel in evenwicht’ gestart. We zoeken kansen om onze gemeente financieel gezond te houden.”

West Betuwe Spreekt

Het college heeft gekeken naar mogelijkheden om dingen anders te doen. “Dit hebben we in samenspraak met de raad en de ambtelijke organisatie gedaan. We vroegen de organisatie met ideeën te komen. Wat kan anders, wat kan minder of zelfs helemaal vervallen? Ook de mening van de samenleving telt. We zijn daarom gestart met het inwonerspanel 'West Betuwe Spreekt’. Inwoners konden aangeven wat zij vinden van bezuinigingen op verschillende terreinen. Daar is ruimschoot gehoor aan gegeven. Zo pakken we dit probleem samen met de samenleving op”, licht Govert van Bezooijen toe.

Keuzes maken

De inbreng van de organisatie en van de samenleving is gebundeld. Het college legt aan de raad een groslijst voor met voorstellen om de begroting vanaf 2022 sluitend te maken. Govert van Bezooijen: “De raad heeft voor de zomer aan het college kaders gegeven. We konden de voorstellen om op te bezuinigen daaraan toetsen. De groslijst is daar het resultaat van. Op deze lijst staan zowel structurele als incidentele voorstellen. We staan voor een forse opgave. Het college legt daarom een zo neutraal mogelijk voorstel voor. Het is aan de raad om tijdens de begrotingsraad van 5 november keuzes te maken.”

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp