Dorpskrant Tricht

Bewoners Tricht kiezen boomsoorten voor randweg

PERSBERICHT - De gemeente West Betuwe en ProRail werken hard aan het spoor en de randweg ten noorden Tricht. Dat werk wordt door de coronamaatregelen soms belemmerd, maar we doen er alles aan om het werk goed en volgens planning te laten verlopen.

Beplanting

Er is meermaals met bewoners van Tricht gesproken over de landschappelijke inpassing van de nieuwe randweg en het spoor in Tricht. Daarbij werd door de bewoners de wens geuit om te mogen meebeslissen over de beplantingssoorten die toegepast gaan worden. Op basis van die gesprekken zijn eerst op hoofdlijnen groenplannen gemaakt voor de Randweg, W. Mechteldstraat en Lingedijk (zie http://www.phsbibliotheek.nl/files/Presentatie-OTB-8-en-9-maart-2017-versie-2-_-leander.pdf). Deze plannen gaan nu uitgewerkt worden in een beplantingsplan. Bewoners en betrokkenen worden, zoals beloofd, betrokken bij de keuze tussen de verschillende boom- en struiksoorten.

Wanneer wordt het groen geplant?

Het groen zal in twee fasen worden aangeplant. Als eerste zal in de eerste helft van 2021 het groen langs de randweg tussen Middelweg en Hooglandsche wetering aangeplant worden. Daarna volgt in de tweede fase vanaf oktober 2021 de aanplant van het groen langs het spoor aan de Willem Mechteldstraat, rondom de spoorwegonderdoorgang Lingedijk en de realisatie van het nieuwe buurtpark bij De Twee Morgen.

Keuzes voor de randweg

Het was de bedoeling om tijdens een inloopavond dit voorjaar de uitgewerkte plannen voor de landschappelijke inpassing fysiek te tonen en samen met bewoners de keuzes te maken tussen de verschillende beplantingen. Vanwege de coronamaatregelen van het kabinet blijkt dit helaas op korte termijn niet mogelijk. Daarom is besloten om dit op een iets andere manier te doen. U kunt online uw keuze doorgeven via het online antwoordformulier op https://www.prorail.nl/projecten/geldermalsen/landschappelijke-inpassing-keuze-beplanting-randweg Men kan stemmen tot 14 september aanstaande.

Later

De plantkeuze voor de Willem Mechteldstraat en het gebied bij de spoorwegonderdoorgang Lingedijk komen op een later moment. De verwachting is dat dit najaar wél kan via een bewonersavond in het Dorpshuis Tricht. Tijdens deze bewonersavond zal ook gesproken worden over de inrichting van het buurtpark aan de Twee Morgen.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp