Dorpskrant Tricht

Buurtbus rijdt voorlopig nog niet ivm Corona

WEST BETUWE - Maandag 10 augustus is bekend gemaakt dat in het reguliere OV kuchschermen geplaatst gaan worden. Buurtbussen gaan nog niet rijden met kuchschermen. Buurtbussen vallen namelijk onder een andere categorie voertuigen.

Onderzoek

Daar is aanvullend onderzoek door TNO voor nodig. Het onderzoek moet onder meer antwoord geven op de vraag hoe met de plaatsing van kuchschermen kan worden voldaan aan de ventilatie-eisen voor zowel de chauffeur als de passagiers. Als gevolg hiervan wordt de buurtbusdienstregeling per 1 september nog NIET hervat. De buurtbussen gaan weer rijden wanneer de onderzoeksresultaten en de te nemen maatregelen duidelijk zijn. Het aanvullend onderzoek start binnenkort en de resultaten worden voor het einde van september verwacht.

Gezondheid

Reden voor de beslissing de buurtbussen niet te laten rijden is de zorg om de gezondheid van de vrijwilligers die de bus besturen en de gezondheid van de passagiers. Gezien het feit dat veel buurtbuschauffeurs in de risicogroep vallen, is daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid van belang. Op het moment dat er meer duidelijkheid is over het hervatten van de buurtbusdienstregeling wordt hier door Arriva over gecommuniceerd.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp