Dorpskrant Tricht

Architectenbureau cepezed uit Delft ontwerpt te verbouwen gemeentehuis

PERSBERICHT - Voor de verbouwing van het gemeentehuis is het Delftse architectenbureau cepezed uitgekozen. Er was een Europese aanbestedingsprocedure en werd gewerkt met een deskundige commissie die de schetsontwerpen van vier architecten beoordeelde volgens een vastgestelde selectieprocedure. Daarbij vroegen ze inbreng van inwoners, ondernemers, medewerkers, raad en Ongehinderd. Medewerkers, raad en Ongehinderd spraken hun eerste voorkeur uit voor cepezed. De inwoners gaven de voorkeur voor het schetsontwerp van Zenber.

Groen en hout

Het burau cepezed presenteerde een schetsontwerp met een transparante ontvangstruimte in een groene tuinrand. Het is een uitnodigend deels glazen paviljoen met een markant houten dak tegen de bestaande bouw aan, met functionaliteiten voor inwoners, ondernemers en de raad. De werkplekken zijn ingericht vanuit het principe rumoer, ruis, rust. Het ontmoetingshart hiervan wordt gevormd door de bestaande patio te overkappen in het midden van het gebouw .

Keuze voor cepezed

Architectenbureau cepezed scoorde op alle beoordelingscriteria het hoogst. Het plan van aanpak is realistisch en deskundig. Ze zien de risico’s en hebben ervaring in politiek-bestuurlijke omgevingen. Het schetsontwerp toont zowel binnen als buiten een herkenbare identiteit. De 26 kernen, de rivier de Linge en het landschap van de Betuwe hebben een belangrijke plaats in het ontwerp en de kleurstelling. Het bouwkostenoverzicht van cepezed kwam onder het meegegeven maximum bedrag uit. Een bouwkostendeskundige heeft het overzicht onder de loep genomen en bestempeld als haalbaar.

De keuze van inwoners

Door inwoners zijn uiteindelijk 680 stemmen uitgebracht (al kon hierbij geen onderscheid gemaakt worden tussen mensen van binnen of buiten de gemeente). De eerste voorkeur van de samenleving viel op Zenber. Toch koos de beoordelingscommissie niet voor het ontwerp van Zenber. Zo zit in het schetsontwerp van Zenber de entree aan de Dam van Isseltweg en is er onvoldoende nagedacht over parkeermogelijkheden. Ook op andere vlakken was nog veel onzekerheid en terwijl de architect weinig bouwkundige aanpassingen voorstel vielen de kosten maar net binnen het budget. Dit zag de commissie als een te groot risico.

Vervolg

Samen met de architect gaat een ontwerpteam aan de slag met een definitief ontwerp. Het schetsontwerp toonde de visie van de architect. In het definitief ontwerp kunnen dus nog aspecten wijzigen. Het definitief ontwerp verwachten we eind 2020 te kunnen presenteren. Houd de ontwikkelingen in de gaten op www.westbetuwe.nl/gemeentehuis

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp