Dorpskrant Tricht

Oude tunnelbuis opgegraven

STATION - Men zou bijna kunnen spreken van een archeologische opgraving, bij het station, toen de oorspronkelijk onderdoorgang naar het perron werd blootgelegd. Bij de voorbereidingen op de aanleg van de nieuwe toegangstunnel tot het station werd de vroegere tunnelbuis weer even zichtbaar. Menig inwoner van ons dorp heeft van deze tunnel gebruik gemaakt om de trein naar school, studie, werk, familie, winkel of vakantie te halen. Soms stond deze onder water na hoosbuien, Regelmatig werd er ook graffiti aangebracht. Tot er in de laatste jaren dat zij dienst deed een mooie schildering van treinen op de wanden werd aangebracht.

Het tunneltje werd onder de in gebruik zijnde sporen door geperst en in mei 1973 officieel in gebruik genomen de toenmalige burgemeester van Geldermalsen mevrouw M. van der Wall-Duyvendak. Een langere (en vooral ook duurdere) tunnel die ook naar de Deilse kant ging vond men niet noodzakelijk. De gemeente zorgde destijds wel voor de aanleg van een groot parkeerterrein aan de Genteldijk en nieuwe busperrons. In de zomer van 2010 werd de tunnelbuis vervangen door de huidige traverse. Het parkeerterrein met busstation werd verplaatst naar de Deilse kant.

Tot de aanleg van dat tunneltje, die doet denken aan een rioolbuis, was het station toegankelijk via een smalle uit 1888 stammende metalen ‘traverse’ die in 1891 in gebruik werd genomen. In 1973 verdween deze toegang aan de oostkant vanwege de opening van het tunneltje. Aan de westkant bleef deze historische brug in gebruik tot in 2010 de huidige traverse werd gebouwd. De oude traverse, inmiddels een rijksmonument, kreeg een nieuwe plek op het emplacement van de Museum Buurtspoorweg in Haaksbergen. Een klein deel ging naar het emplacement van de Stoomtrein Goes Borsele.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp