Dorpskrant Tricht
Jaargang 20, nummer 2, 17-12-2021
BINGO!
De Sinterklaasbingo ‘op afstand’ van het activiteiten team van het Dorpshuis Tricht was een groot succes! Lees verder
Jaargang 20, nummer 2
Top2000-kerkdienst
We gaan weer een Top2000-kerkdienst organiseren en wel op zondag 2 januari 2022! Het is nog even afwachten hoe dat met corona gaat uitpakken, want het is het mooiste om zo'n dienst gezamenlijk te beleven en bij sommige liedjes de emotie te voelen.
Opbrengst collecte
TRICHT – Van 8 t/m 13 november jl. is de jaarlijkse collecte voor de Stichting Alzheimer Nederland gehouden. De jaarlijkse collecte is ontzettend belangrijk voor het werk van Alzheimer Nederland. Om dementie te stoppen of af te remmen is veel onderzoek nodig. Op dit moment zijn er 4 medicijnen tegen dementie op de markt, maar er bevinden zich zo’n twintig medicijnen in het laatste stadium van onderzoek. Alzheimer Nederland financiert op verschillende manieren allerlei onderzoeken op het gebied van dementie. Inmiddels wordt de diagnose dementie sneller en eerder gesteld, zodat eerder onderscheid kan worden gemaakt tussen dementie en andere oorzaken van geheugenverlies en dus een goede behandeling. Door onderzoek is er steeds meer bekend over de complexe oorzaken van dementie. Van de eiwitten die alzheimer veroorzaken tot het afweersysteem en erfelijke factoren. Onderzoekers bekijken hoe ziektes en gedrag het risico op dementie kunnen vergroten of verkleinen, hoe problemen als depressie en onrust bij mensen met dementie kunnen worden verminderd en hoe de mantelzorgers beter kunnen worden ondersteund in de zorg voor hun naasten.
Bericht van de Zwerfafval Brigade
TRICHT - Regelmatig gaan we als Zwerfafval Brigade op pad om rondzwervend vuil op te rapen en in de container te doen. Dit jaar zijn we op de zomermaanden na elke tweede zaterdag van de maand op pad geweest met gemiddeld 10 personen en hebben daarbij 49 grote grijze vuilniszakken vol met rotzooi van de straat geraapt. Zo blij als we zijn dat dit niet meer in de natuur terechtkomt, zo verdrietig zijn we ook dat dit nog steeds moet, omdat er nog zoveel wordt weggegooid.
Help vogels en plant een vogelbosje met bessen
PERSBERICHT Na een succesvolle actie voor meer vogelbosjes in de Veluwe kunnen nu bewoners uit de regio’s Achterhoek en het Rivierengebied meedoen. In de herfst en de winter eten sommige vogels en dieren de bessen van struiken en bomen. We kunnen deze vogels nu helpen met het aanplanten van vogelbosjes, dat zijn bosjes met vooral besdragende struiken zoals meidoorn, kardinaalsmuts, lijsterbes en Gelderse roos. Vogelbosjes zijn vaak te vinden op het erf maar we kunnen ze ook aanplanten op overhoekjes in dorpen en steden. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en Natuur en Milieu Gelderland (NMG) starten in de regio Achterhoek en Rivierengebied een actie voor meer vogelbosjes waar iedereen die een overhoekje heeft aan mee kan doen. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van SLG: www.landschapsbeheergelderland.nl/actie-vogelbosjes.
Samen gezond in West Betuwe: het Lokale Preventieakkoord
PERSBERICHT - Op maandag 22 november ondertekenden verschillende organisaties in West Betuwe het ‘Lokale Preventieakkoord’. In dit akkoord staan afspraken om de gezondheid van inwoners in West Betuwe te bevorderen. Het richt zich met name op de gezamenlijke aanpak van overgewicht, problematisch alcoholgebruik en roken. En er is veel aandacht voor de mentale weerbaarheid en veerkracht van jongeren. Het preventieakkoord is overkoepelend en de aanpak vernieuwend in West Betuwe. Aan de hand van het model ‘Positieve Gezondheid’ wordt gezondheid vanuit een veel bredere blik bekeken.
December feestmaand
PERSBERICHT - gezelligheid troef. Maar ook een periode van veel ongelukken met omvallende kaarsen, kerstbomen die vlam vatten, brandwonden bij gourmetten en feestkleding die vlam vat.
Filmavond The two popes
KERK - Onder voorbehoud van de dan geldende corona-maatregelen wordt op vrijdagavond 21 januari de film The two Popes vertoond in de Suitbertuskerk in Buurmalsen.
Helmert Woudenberg – Mozes
KERK - Helmert Woudenberg buigt zich in zijn vijftiende solo over het verhaal van Mozes: de man die met zijn volk op de vlucht sloeg, op zoek naar een betere toekomst. Mozes zet de door nood gedreven volksverhuizingen die vandaag de dag plaats vinden in het perspectief van een bijbels verhaal. Hoe is het om huis en haard te moeten verlaten, een onzekere toekomst tegemoet? Waarbij de opluchting, die met het vertrek gepaard gaat, al snel plaatsmaakt voor onzekerheid. Waar moet je heen? Hoe pas je je aan aan een nieuwe omgeving? Hoe vind je rust, als je in plaats van onderdrukt volk opeens ongewenste vreemdelingen bent geworden? Een verhaal over rampspoed en ontberingen, maar ook over vrijheid, hoop en verandering.
Reizende expositie ‘niets is zonder waarde’ in de Pieterskerk
KERK - De opkomst bij de expositie van Hannelieke van de Beek die sinds 30 november in het koor van de kerk te bezoeken is, is verrassend hoog. De kunstenares zelf is zo enthousiast dat ze al drie keer terug geweest is om bezoekers rond te leiden en te vertellen over de totstandkoming en achtergrond van de werken. De kunstwerken vertellen het verhaal van de aankondiging aan Maria door de engel Gabriel, de geboorte in de stal van Bethlehem, de herders op het veld tot de wijzen uit het oosten die op de kamelen de ster volgen.
Weer niet de Levende kerststal dit jaar maar…
Ja, goedenavond beste mensen, jong en oud in Tricht. Jullie hadden het waarschijnlijk wel verwacht. Inderdaad, de Levende Kerststal mag dit jaar op basis van de nu geldende coronamaatregelen niet doorgaan. Ook al gaan de besmettingsaantallen nu even niet echt omhoog gegaan en gaan ze eerder naar beneden, de richtlijnen voor de aanvraag van een vergunning zijn gebaseerd op de omstandigheden zoals die acht weken van te voren, dus begin november van kracht waren en nog steeds gelden.
Glunder
INGEZONDEN - Flexibele abonnementen zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Denk hierbij aan grote merken zoals Hello Fresh en Netflix. Abonnementen die optimaal flexibel zijn, omdat ze op ieder moment van de dag per direct stopgezet kunnen worden. Hier ligt een kans, dachten Ramon en René van Soelen, geboren en getogen in Tricht.
Kerstviering Vrouwen van Nu afgelast
Gezien de ontwikkelingen van het coronavirus en de regelgeving heeft het bestuur van Vrouwen van Nu, afdeling Buurmalsen-Tricht, besloten de geplande Kerstviering niet door te laten gaan.
Sociaal Werker bij Welzijn West Betuwe
DORPSHUIS – Tijdens de DDD-avond van 11 januari stellen de sociaal werkers van Welzijn West Betuwe zich voor en vertellen over hun werk. “Wij zijn Els en Sandra, Sociaal Werkers bij Welzijn West Betuwe. De missie van Welzijn West Betuwe is om het welzijn en welbevinden van inwoners in de gemeente te bevorderen. De nadruk van onze werkzaamheden ligt bij de kwetsbaren in de samenleving. Op onze kaartjes staat Sociaal Werker, maar wat doen we nu eigenlijk?
Dorpstafel met thema Wonen en Duurzaamheid
DORPSHUIS - Woensdag 26 januari 2022 organiseert de Werkgroep Wonen van het Platform Tricht Springlevend een Dorpstafel met als thema ‘Wonen en Duurzaamheid’. Deze begint om 20:00 uur, met inloop vanaf 19:30.
Theatervoorstelling over dementie een groot succes!
DE PLUK - Op dinsdag 9 november heeft het Alzheimer Trefpunt West Betuwe een theatervoorstelling 'Ach, die lieve oudjes' in MFC De Pluk in Geldermalsen georganiseerd voor o.a. mantelzorgers, vrijwilligers, verzorgers in de geriatrie en studenten van een verzorgende individuele gezondheidszorg (VIG) opleiding. Hierbij mochten we 83 bezoekers verwelkomen.
Trichtse verzamelingen deel 10
de bladwijzers van Anke ten Berge-van Prooijen
West Betuwe hijst de Mensenrechtenvlag
BERICHT - Vrijdag 10 december 2021 is de Dag van de Mensenrechten. Bij het gemeentehuis wappert daarom vandaag de Mensenrechtenvlag. In de gemeente West Betuwe is namelijk iedereen gelijk. We gaan met respect om met elkaar en accepteren elkaar zoals we zijn.
Toekomstig Buurtpark Tricht
BERICHT - In het voorjaar hebben we de wensen van de inwoners van Tricht verzameld voor een nieuw buurtpark bij de randweg. Bedankt voor alle enthousiaste reacties die we hebben mogen ontvangen. We hebben toen ook aangekondigd dat er een klankbordgroep gevormd zal gaan worden die meedenkt over de uitwerking en inrichting van het buurtpark. Op deze vraag zijn veel reacties gekomen van mensen die hieraan mee willen werken. Om te komen tot een werkbare klankbordgroep is er gekozen om deze niet te groot te maken. Deze klankbordgroep is nu samengesteld.
Halfjaar programma 2022 van Alzheimer Trefpunt West Betuwe bekend
Alzheimer Trefpunt West Betuwe biedt mantelzorgers een steuntje in de rug