Dorpskrant Tricht
Jaargang 19, nummer 1, 20-11-2020
Uil zorgt voor vertraging sloop woning Meersteeg
Meer overlast vrachtverkeer voor aanleg Hooglandscheweg Lees verder
Jaargang 19, nummer 1
20-11-2020
Online Frisdisco geslaagd
TRICHT/BUURMALSEN/DORPSHUIS TRICHT- Vrijdag 6 november heeft de Frisdisco weer plaatsgevonden in het dorpshuis. Het was deze keer iets anders dan normaal, het was namelijk online. Dit keer zaten alle kinderen thuis achter hun scherm en wij met een klein groepje in het dorpshuis. Dit vonden wij ontzettend raar, maar ondanks dat hebben gelukkig veel kinderen en ouders ook genoten! Ook wij vonden het leuk om te doen.
Uitkomsten enquête woonwensen Tricht naar gemeentebestuur
TRICHT – Maar liefst 239 inwoners hebben de enquête woonwensen Tricht ingevuld. Tot 31 oktober kon deze zowel op papier als online ingevuld worden. Als werkgroep wonen van het Platform Tricht Springlevend zijn wij heel blij met deze grote respons.
De naoorlogse uitbreiding van de wijk Rooijenburg
TRICHT - Vorige maand verhaalden we over de vooroorlogse woning uitbreiding van Tricht, dat toen tot de gemeente Buurmalsen behoorde. In 1947 werd door die gemeente gestart met het bouwrijp maken van de rest van de wijk. Dat hield iets anders in dan tegenwoordig. Er werden wel wegen aangelegd maar bij de bouw van drie keer twee huizen onder een kap kwam er geen waterleiding, riolering of (aard)gas.
OZOD zoekt koperblazers
TRICHT - Ook muziekvereniging OZOD heeft een tijdelijke lockdown i.v.m. de Coronamaatregelen. Intussen is het leerlingenorkest wel weer gestart met repeteren op de maandagavonden.
Eet je nog wel een beetje lekker? Deel jouw “corona-proef-moment”met ons!
TRICHT - Het Aanschuiftafelteam zit nu al weken thuis, net zoals jij waarschijnlijk. We kunnen nog steeds niets organiseren, ook al zouden we dat heel graag willen. De Burendag-barbecue kon al niet doorgaan, de eerste twee woensdagavonden van dit nieuwe seizoen ook niet en na het ‘persmoment’ van dinsdag 27 oktober ziet de toekomst er wat de Aanschuiftafel betreft tot december niet echt gunstig uit.
“Hoe gaat het met je?” “Bedoel je… met mij?”
TRICHT - Eigenlijk zouden we die vragen deze dagen best vaker aan elkaar willen stellen. Omdat we jullie al een tijdje niet gezien of gesproken hebben maar af en toe wel aan jullie denken: “Hoe zou het met hem of haar zijn in deze rare tijd van corona en al die maatregelen?”
Werkgroep Groen Tricht zaait kleur
TRICHT - Al eerder is er in de Dorpskrant geschreven over de Werkgroep Groen Tricht. Aan het eind van 2019 heeft de Werkgroep uit het Leefbaarheidsbudget van de gemeente geld ontvangen voor de aanleg van een bijenlint. Doel was om via inzaaien van stukken openbaar groen en het timmeren van bijenhotels Tricht een stukje kleurrijker en biodiverser te maken. En toen stak medio maart corona de kop op. Het zou een naam van een mooie plant kunnen zijn maar het was alles behalve dat.
Zwerf fiets gevonden
TRICHT - Aangesterkt met twee nieuwe enthousiaste vrijwilligers is de zwerfafvalbrigade Tricht op 14 november weer op pad gegaan: deze keer is de Broeksteeg tot aan de Zeedijk onder handen genomen. Er is heel veel afval verzamelt: wel 10 volle zakken. Naast een koffiezetapparaat vonden we ook een fiets die blijkbaar uit de sloot is opgevist.
Wij zoeken overblijftalent! – Basisschool Op ’t Hof
SCHOOL - ‘’O, ik heb je zo gemist’’. Na de vakantie komen de kinderen op je af stormen met al hun verhalen. Je geniet van alle avonturen die ze beleeft hebben en bedenkt je dat jullie echt een band hebben opgebouwd.
Beheer van wegen en groen in West Betuwe
PERSBERICHT – De gemeente West Betuwe heeft veel wegen en groen in onderhoud. Veel van die wegen zijn versleten. Tot en met 2025 wordt er dan ook een groot bedrag in het wegennet gestoken om de kwaliteit weer naar een redelijk niveau te brengen. Ook bij het groenonderhoud wordt flink geïnvesteerd voor efficiënter onderhoud. Dat gebeurt onder andere door het vervangen van bomen en struiken met groen dat meer onderhoudsvriendelijk is. Wethouder Sietske Klein - de Jong legt de situatie uit: “De meest onveilige plekken pakt de gemeente als eerste aan. Ook wordt het budget gebruikt voor het duurzaam en klimaatadaptief inrichten van wegen. Ze zijn bestand tegen extreem weer, zoals regen.”
Gemeenteraad West Betuwe vergadert grotendeels digitaal
PERSBERICHT – Afgezien van de maandelijkse besluitvormend raadsvergadering vergadert de gemeenteraad vanwege corona alleen nog digitaal. De gemeenteraad volgt hiermee de adviezen van het RIVM. De digitale vergaderingen zijn live te volgen via de website van de gemeenteraad.
Stop heling app
PERSBERICHT - Wij vragen uw aandacht voor de Stop Heling app. In deze app registreert u uw eigendommen. Als u bestolen bent, maken de foto’s en de geregistreerde unieke nummers van het gestolen product het gemakkelijker uw eigendommen terug te vinden en de dief op te sporen.
Gratis DigiHulplijn 0800-1508
PERSBERICHT - Videobellen met vrienden en familie, het online volgen van het nieuws of het maken van een digitale afspraak bij de huisarts. Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Terwijl nu in corona tijd de digitale manier van contact maken vaak de enige manier van contact is. Tijdens de corona crisis zijn we meer dan ooit geconfronteerd met de verschillen in digitale vaardigheden tussen mensen. Uit onderzoek blijkt dat zeker twee en een half miljoen mensen moeite hebben digitaal mee te komen, terwijl de wereld steeds sneller gaat.
Team Vroeg Eropaf helpt bij financiële problemen
PERSBERICHT - Met Vroeg Eropaf wil de gemeente West Betuwe inwoners met (beginnende) financiële problemen snel in beeld krijgen en helpen. Wethouder Ton van Maanen licht toe: ‘De ervaring leert dat inwoners met financiële problemen pas op een laat moment aan de bel trekken. Bijvoorbeeld omdat ze zich schamen. Er kunnen dan al grote schulden zijn opgebouwd. Dit willen we zoveel mogelijk voor zijn. Daarom bieden we met behulp van Team Vroeg Eropaf op tijd én proactief ondersteuning aan. Zodat deze inwoners bijvoorbeeld beter en eerder gebruik kunnen maken van de regelingen en voorzieningen die onze gemeente biedt.’
Aanleg glasvezelnetwerk in buitengebied gemeente West Betuwe van start
NEERIJNEN - Eind vorige maand is de aanleg van het glasvezelnetwerk van Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland in het buitengebied van de gemeente West Betuwe van start gegaan. In Neerijnen gaf Ed Goossens, wethouder en lid van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland, hiervoor het startsein. De aanleg van het netwerk gebeurt in stappen en van oost naar west in de buiten de bebouwde kom gelegen woningen in de regio Rivierenland. Na West Maas en Waal, Neder-Betuwe, Maasdriel en Zaltbommel is West Betuwe nu de vijfde gemeente waar van start is gegaan. De eerste woningen kunnen naar verwachting tegen het einde van dit jaar of begin 2021 al gebruik maken van supersnel internet. Het totale project neemt ruim twee jaar in beslag.
Uil zorgt voor vertraging sloop woning Meersteeg
Meer overlast vrachtverkeer voor aanleg Hooglandscheweg
Sint Pieterskerk vaker open in corona-tijden
KERK - Waar voor kerkdiensten en andere religieuze samenkomsten in corona-tijd wordt aangedrongen op een beperkt aantal bezoekers, zijn in veel plaatsen kerkgebouwen vaker doordeweeks open dan voorheen.
Top2000 kerkdienst
KERK - Ondanks alle corona-beperkingen komt er toch een Top2000 kerkdienst in de Pieterskerk op zondag 27 december om 10.00 uur. Deze dienst wordt in ieder geval live "gestreamd". Hierover zal t.z.t. via diverse social media worden bericht.
Vanuit het interieurteam van het Dorpshuis
DORPSHUIS - Helaas is Karina per september j.l. gestopt met het decoreren/versieren van het Dorpshuis en als teamlid van het Decoratieteam. Karina heeft als enthousiast lid van het Interieurteam, het Decoratieteam opgezet en sindsdien de kar getrokken. Samen met haar team; Toos, Diny en Aria (zie bijgevoegde foto) zorgde Karina dat de decoratie in het Dorpshuis weer naadloos aansloot bij het thema van het seizoen. Ik heb even de definitie van 'creativiteit' gegoogeld. Dit betekent; talent om nieuwe dingen te verzinnen. Karina heeft dit talent!
Reiskas Bejaarden Tricht
Beste dorpsbewoners.