Dorpskrant Tricht
Jaargang 19, nummer 4, 19-02-2021
Werkzaamheden aan het lampen en plafond van de gymzaal
Al langere tijd vertonen de tl-armaturen in de gymzaal kuren. Lees verder
Jaargang 19, nummer 4
19-02-2021
Vanuit het Historisch Genootschap Tricht
TRICHT – In januari was in het Dorpshuis Tricht de tweede lezing in een nieuwe reeks van lezingen die het Historisch Genootschap Tricht wilde organiseren. Ook hier gooide de coronapandemie roet in het eten. Samenkomsten zitten er voorlopig niet in, zo lijkt het. Ook de collecte kon geen doorgang vinden, hopelijk lukt dat dit voorjaar wel want de collecte zorgt naast donaties voor de inkomsten. Wel is een fototentoonstelling ingericht bij Natuurbeleving de Leidsche Hoeven. En zorgde het Genootschap voor een aantal historische verhalen in de Dorpskrant. Het bestuur neemt ook deel aan het nieuwe Platform Historische Verenigingen in West Betuwe. Daarin wordt onderzocht hoe de verschillende in de gemeente actieve historische verenigingen elkaar kunnen ondersteunen/met elkaar kunnen samenwerken.
Avri-app bewijst nut
TRICHT - Door de overlast van de grote hoeveelheid sneeuw die begin deze maand viel raakt ook de inzameling van het huisvuil door de AVRI ontregeld. De inzamelwagens lukte het niet de woonstraten in te rijden, maar ook de onder- en bovengrondse containers konden niet geleegd worden en de milieustraten waren kort gesloten. Op de woensdag werden gelukkig toch nog de containers voor plastic afval geleegd. De komende tijd wordt door AVRI ook papier overdag opgehaald. Het is dan ook belangrijk om de papiercontainers uiterlijk 7.30 uur ’s ochtends aan de straat te hebben staan. Of dat op 2 maart ook nog het geval is, is nu nog niet bekend.
Overlast ook op Langstraat, Weistraat en in dorpskern Tricht
TRICHT - Bewoners van de Langstraat voelen zich heftig gedupeerd door het vele zware en hardrijdende verkeer vanwege de omleiding van de provinciale weg N833, het zware verkeer van de werkzaamheden aan het gemaal de Neust en de aanleg van de rondweg en de werkzaamheden op 3 plaatsen vanwege de spoorverbreding. Zij hebben dit aangekaart bij de gemeente en de Provincie.
Nieuwe tarieven voor afvalinzameling Avri
REGIO RIVIERENLAND - Het Algemeen Bestuur van Avri, dat bestaat uit wethouders vanuit alle deelnemende gemeenten, stelde op 17 december 2020 met de afvalstoffenverordening 2021 ook de tarieven voor het laten ophalen en verwerken van huishoudelijk afval in 2021 vast.
Drone inspectie KleurrijkWonen
REGIO - KleurrijkWonen inspecteert sinds 2020 hun huurwoningen met drones. Het bedrijf Aeroscan voert deze klus uit. Dit jaar zijn er ook inspecties in gemeenten Culemborg, West Betuwe en Buren. Deze manier van inspecteren geeft de woningcorporatie een goed beeld van de technische staat van de woningen. De huurwoningen worden één voor één op de foto gezet. Dat betekent dat de drone lange tijd in de omgeving vliegt. De drone vliegt soms erg laag en is duidelijk hoorbaar. Mogelijk ervaren omwonenden tijdelijk (geluids-)overlast.
Eerste vaccinaties tegen corona in West Betuwe
PERSBERICHT - Woensdag 20 januari hebben de cliënten van ’s Heeren Loo in Geldermalsen het coronavaccin gehad. Burgemeester Servaas Stoop deelde na afloop aan de cliënten een prikdiploma en een taartje uit. Het vaccinatieteam van 's Heeren Loo kreeg hulp van de apotheker van Alphega Apotheek West Betuwe. Deze apotheek maakte de vaccins klaar voor gebruik.
Let op: Voor je paspoort en andere gemeentelijke contacten nu naar de Van Dam Isseltweg 4!
PERSBERICHT - Op maandag 1 februari om 12.30 uur was de opening van de tijdelijke publieksbalies van de gemeente West Betuwe. Wethouder Dienstverlening Ed Goossens ontving de eerste bezoeker in het pand aan de Van Dam van Isseltweg 4 in Geldermalsen. Hij overhandigde een nieuw rijbewijs aan meneer Van den Hoorn. De locatie werd daarmee officieel geopend voor bezoekers.
Schade jaarwisseling West Betuwe 70.000 euro
PERSBERICHT - Het landelijk vuurwerkverbod en de coronamaatregelen maakten de afgelopen jaarwisseling extra bijzonder. In de gemeente West Betuwe is helaas alsnog voor 70.000 euro schade aangericht door vuurwerk, vernielingen en brandstichting. Dit gebeurde zowel in aanloop naar als tijdens de jaarwisseling. De daders zijn vooralsnog niet bekend, dus de rekening is voor de gemeenschap.
Cursus politiek actief!
PERSBERICHT - De gemeenteraadsverkiezingen zijn over ruim een jaar maar voor wie actief wil worden in de lokale politiek is de gratis cursus Politiek Actief die ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat voor de gemeente West Betuwe organiseert een aanrader. Deze start op 25 maart en aanmelden kan t/m 4 maart (maximaal 50 deelnemers). Vooralsnog digitaal, indien mogelijk ook in fysieke bijeenkomsten. Meedoen is gratis. Aanmelden via griffie@westbetuwe.nl
Eerste jeugdlintjes West Betuwe uitgereikt
PERSBERICHT - De gemeente West Betuwe is trots op jongeren die zich op een bijzondere manier inzetten voor de leefbaarheid in de kernen. Wethouder Rutger van Stappershoef was vereerd dat hij de afgelopen weken de eerste jeugdlintjes van West Betuwe ui mocht reiken aan vijf jongeren uit de gemeente. “Deze jongeren hebben een bijzondere prestatie verricht. Daarmee leveren zij een waardevolle bijdrage aan de leefbaarheid in onze kernen. Wij zijn ontzettend trots op hun vrijwillige inzet en betrokkenheid. Dit belonen we graag met een jeugdlintje, dat mede gebaseerd is op het juryrapport van de Jongerenadviesraad. De uitreiking zag er door de coronamaatregelen wat anders uit dan ik had gehoopt. Aan de voordeur reikte ik de lintjes uit. Met taart, een oorkonde en felicitaties voor de gedecoreerden. Mooi om de verraste reacties te zien op het moment dat ik met dit leuke nieuws voor de deur sta.”
Nieuw subsidiebeleid voor West Betuwe
PERSBERICHT - Begin januari stelde het college van burgemeester en wethouders de nieuwe subsidieregels voor West Betuwe vast. Deze gaan in op 1 januari 2022. De aanvragen hiervoor starten 1 maart aanstaande. Subsidieaanvragen beoordeelt de gemeente vanaf dat moment op dezelfde manier voor alle kernen en organisaties in West Betuwe en niet zoals tot nu toe de subsidieregels van de voormalige fusiegemeenten.
Tweede Kamerverkiezingen 15, 16 en 17 maart
Op woensdag 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing. Dan wordt de nieuwe volksvertegenwoordiging in de Tweede Kamer gekozen. Stemlokalen zijn open op woensdag 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur. In Tricht is het stemlokaal in het Dorpshuis Tricht. Op de dag van de verkiezing mogen alle kiesgerechtigden een stem uitbrengen. Kiesgerechtigden zijn alle mensen van 18 jaar of ouder met de Nederlandse nationaliteit. De kiezer laat door te stemmen weten welke politieke partij hij of zij in de Tweede Kamer en wellicht ook in de regering wil. Men stemt door op het stembiljet het vakje met een potlood rood te kleuren dat voor de naam staat van de kandidaat waarvan men vindt dat hij of zij de stem verdient. Elke stem bepaalt samen met de stemmen van de andere kiezers welke 150 Nederlanders na de verkiezingen in de Tweede Kamer zitting nemen.
Winters weer om van te genieten
Na eerst een dikke laag sneeuw, die op sommige plekken zelfs sneeuwduintjes veroorzaakte, volgde een week met strenge vorst. Daar werd door menigeen volop van genoten. Overal verschenen sleetjes en schaatsen. Niet altijd ging dat helemaal goed. Op het bevroren water tussen de Groeneweg en de Lingedijk (het Wiel tegenover Middelkoop) zakte iemand die de ijs dikte wilde checken door het ijs, wellicht vanwege een wak dat een kleinbeetje weer dichtgevroren was. Hoewel het ter plekke niet diep is kostte het toch grote moeite om op de kant te komen en raakte deze persoon daardoor onderkoelt en is nagekeken door medewerkers van een gealarmeerde ambulance. Gelukkig is het goed afgelopen. Ondanks alle sneeuw en ijspret blijft het dus toch altijd goed opletten. Het winterweer zorgde in ieder geval voor veel (gezonde) activiteiten in de buitenlucht.
Oproep nav de vele hondenpoep in het gras en op de stoep!
INGEZONDEN - De redactie ontving onderstaand oproep van een geïrriteerde dorpsgenoot die hopelijk ter harte wordt genomen.
Trichtse verzamelingen, deel 1: de speldjes van Leo Stolk
In deze coronatijd kunnen we elkaar minder ‘in het echt’ ontmoeten. Gelukkig kunnen we wel verhalen delen in de Dorpskrant over dingen die dicht bij huis gebeuren. Zoals verzamelen. Er zijn in Tricht vast mensen met verzamelingen en het zou leuk zijn als zij daar iets over willen vertellen.
1,2 miljoen nachtwerkers in 2020
In 2020 waren 1,2 miljoen werkenden soms of regelmatig in de nacht aan het werk. Dat is 13,5 procent van alle werkenden. Artsen, verzorgenden, sociaal werkers en verpleegkundigen zijn de grootste groepen nachtwerkers. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.
45 jaar Dorpshuis Tricht
DORPSHUIS – Het jaar 2021 wordt een bijzonder jaar voor het dorpshuis Tricht. Op 5 november 2021 is het namelijk precies 45 jaar geleden dat het dorpshuis werd geopend. Het dorpshuisbestuur wil in het najaar ook vieren dat het dorpshuis dan alweer 10 jaar actief draait op louter vrijwilligers. Genoeg om dit jaar naar uit te kijken!
Van het DDD/crea team
DORPSHUIS - Helaas gooit de avondklok roet in het eten voor de DDD avond die we gepland hadden op 23 februari: dorpsgenoot George Pancras zou online vertellen over Jazz. Dat zou in het dorpshuis plaatsvinden met camera’s erbij zodat u thuis kon meegenieten van de Jazz klanken van George! Maar dan moet je na afloop ook weer naar huis en dat mag niet.
Werkzaamheden aan het lampen en plafond van de gymzaal
DORPSHUIS - Al langere tijd vertonen de tl-armaturen in de gymzaal kuren. Soms gingen de lampen zomaar ineens uit, de zekering was dan aangesproken. Dit werd waarschijnlijk veroorzaakt door veroudering, de armaturen zijn tenslotte inmiddels bijna 45 jaar oud. Na overleg hebben is besloten de lampen te vervangen door moderne LED-lampen. Deze lampen zijn zuiniger, geven mooier licht en zijn bovendien dimbaar. Bij een proef met een armatuur bleek dat niet alleen de lampen ernstig verouderd zijn. Ook het plafond zelf is aan het verkruimelen. Daarom wordt nu ook het hout en de beschermlagen daarachter vervangen. Een hele klus!
Vrijheid....daar zit muziek in!
Daar zit muziek in! Dat dachten we eind mei 2020 nog. We hoopten met z'n allen op een spoedig einde van de coronaperiode en dat we weer van alles zouden kunnen doen, mogen en ondernemen. Maar na de zomervakantie kwam een nieuwe golf met nieuwe maatregelen en zo ging het door tot op dit moment. De coronaomstandigheden hebben een heftige invloed op ieders leven gehad en nog steeds. Zoveel plannen, zoveel feestelijkheden en ook trieste gebeurtenissen die je zou willen vieren of delen met anderen moest je opeens op een andere manier vorm geven, uitstellen, verschuiven of helemaal laten vervallen.
De Tuinchallenge: samen vogelen vanuit je eigen tuin
BERICHT - Voor vogelaars is er niks fijner dan lekker het veld in te gaan, op zoek naar bijzondere soorten. Maar als dat door omstandigheden niet (meer, vaak) kan, wat dan? Fervent ‘vogelaar’ Louis van Oort uit Geldermalsen (bij velend bekend als redacteur van het voormalige Nieuwsblad Geldermalsen) bedacht een alternatief. Hij werd op het idee gebracht door een artikel in een Engels vogeltijdschrift en bracht het vrijwel direct in de praktijk bij de vogelwerkgroep waar hij zelf lid van is.
Voor iedereen toegankelijk digitale lezing HKWB over de Franse bezetting en bevrijding: Het begin van een nieuwe tijd!
BERICHT - Op woensdagavond 24 februari houdt de Historische Kring West Betuwe (HKWB) een bijzondere online lezing over de ondergang van Napoleon en de eerste jaren van het koninkrijk (1810-1830). Dit keer voor een ieder toegankelijk, ongeacht of men lid is van de HKWB, maar misschien ook een mooie gelegenheid om lid te worden van deze, net als onze eigen Historisch Genootschap Tricht, voor de lokale geschiedenis belangrijke vrijwilligersorganisatie.
Opnieuw financiële steun voor maatschappelijke organisaties
BERICHT - De gemeente West Betuwe heeft sinds maart 2020 een compensatieregeling. De regeling is voor maatschappelijk organisaties in West Betuwe die door het coronavirus financieel in de problemen komen. Non-profit organisaties, zoals dorpshuizen, sportverenigingen, het culturele verenigingsleven, bibliotheken en musea komen in aanmerking. De regeling is voor de tweede keer verlengd. Nu tot en met 30 juni 2021.