Dorpskrant Tricht

Vergoeding voor medisch en incontinentie-afval

PERSBERICHT - Inwoners van de gemeente West Betuwe kunnen een tegemoetkoming voor incontinentie- en/of medisch afval aanvragen. Dat is mogelijk sinds 13 mei. Het bedrag is voor de extra keren dat zij dit afval naar een ondergrondse container brengen. De vergoeding is 125 euro voor het jaar 2020. Dit is gebaseerd op twee extra inworpen per week.

De tegemoetkoming is uitsluitend voor inwoners die incontinentie- en/of medisch afval hebben, niet voor ouders van kinderen die wegwerpluiers gebruiken. Medisch afval is onder andere: materiaal van stoma- en nierdialyse, hulpmiddelen van sondevoeding, CAPD-afval en plastic afval, zoals infuuszakken.

Verzoek indienen

Sinds 13 mei kan men de tegemoetkoming aanvragen voor het jaar 2020. Wilt u nog een verzoek indienen voor 2019? Geef dit duidelijk aan in het formulier. U regelt dat via www.westbetuwe.nl/tegemoetkoming. Daar vindt u ook alle informatie en de voorwaarden. Bent u niet in staat om het digitaal te regelen? Neem dan contact op met het Team sociaal via 0345–728801.

Chronisch zieken en gehandicapten

De tegemoetkoming voor incontinentie- en/of medisch afval is ook voor inwoners die al in aanmerking kwamen en komen voor de regeling meerkosten chronisch zieken en gehandicapten. U kunt dus de regeling én de tegemoetkoming aanvragen. Dat is met terugwerkende kracht geregeld tot 1 juli 2019. Wie dus een gebruik maakt van de regeling meerkosten kan nu dus ook nog aanvragen voor het vorige half jaar.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp