Dorpskrant Tricht

Project ‘Gebruik gemeentegrond’ nu in Buurmalsen en Tricht

PERSBERICHT - Naast uiteraard alle aandacht voor de bestrijding van het Coronavirus en de daarbij te treffen lokale maatregelen, probeert West Betuwe de normale dagelijkse bedrijfsvoering zoveel als mogelijk door te laten gaan. Veelal vanuit een werksituatie thuis wordt gewoon doorgewerkt aan allerlei lopende projecten. Soms wel anders, dan anders. Voor allerlei vergaderingen, informatieavonden en het directe contact met inwoners en andere belanghebbenden moeten vaak alternatieven worden gezocht. Ook het project ‘Gebruik gemeentegrond’ loopt gewoon door.

Achtergrond

Op verschillende plekken binnen West Betuwe maken inwoners gebruik van gemeentegrond. Bijvoorbeeld doordat zij een stukje grond bij hun tuin hebben betrokken. Uit onderzoek blijkt dat in veel gevallen dit gebruik niet bij de gemeente geregistreerd is. De gemeente wil duidelijkheid scheppen in deze gebruikssituaties en afspraken rondom het gebruik schriftelijk vastleggen. De gemeente wil waar mogelijk de bewoners de mogelijkheid geven de grond te kopen. Als de grond niet verkocht kan worden, wordt per situatie gekeken of verhuur mogelijk is. Als geen van beide mogelijk is, wordt het gebruik beëindigd.

Zorgvuldig proces

De gemeente schrijft haar inwoners niet allemaal tegelijk aan, maar hanteert hierin een gebiedsgerichte aanpak. Aanschrijvingen vinden kern voor kern plaats. Inmiddels is het project in o.a. Acquoy en Beesd al helemaal afgerond. De betreffende inwoners hebben daar overwegend erg positief gereageerd op de zorgvuldige wijze waarop ‘hun dossier’ werd behandeld. Reden voor het gemeentestuur om de ingeslagen weg te vervolgen. Binnenkort gaat het om situaties in Buurmalsen en Tricht.

Anders dan anders

Het proces verloopt momenteel wat anders dan gebruikelijk. Het begint nog steeds met een

brief aan de inwoners die gemeentegrond in gebruik hebben. In de brief een uitgebreide toelichting en verwijzing naar de website www.westbetuwe.nl/gemeentegrond Daar waar voorheen altijd een informatieavond werd georganiseerd, gaat dat nu niet. Om dat te compenseren verruimt West Betuwe de telefonische spreekuren en is er de mogelijkheid tot videobellen via FaceTime en WhatsApp. Daarnaast is er een speciaal mailadres geopend voor het stellen van vragen.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp