Dorpskrant Tricht

Bedankt Loes en Frans!

Op 15 november 2002 verscheen het 0-nummer van de Dorpskrant Tricht. Inmiddels ligt het 6e nummer van de 18e jaargang bij u op de deurmat. En hoewel het leven, ook in Tricht, op dit moment vooral in het teken van het Coronavirus staat, willen we in dit nummer van de Dorpskrant Tricht aandacht besteden aan dat wat in 2002 als ‘experiment’ van start ging. Want met die 18e jaargang kan de Dorpskrant Tricht met recht volwassen genoemd worden.

Betrokkenheid vergroten

In 2002 hoopten we als redactie met het maken van een Dorpskrant voor Tricht de betrokkenheid van de inwoners van ons dorp met elkaar te vergroten, zo was op de voorpagina te lezen.

,,Tricht is een dorp met een bloeiend verenigingsleven waar veel activiteiten plaatsvinden. Met de aankondigingen daarvan en berichtgeving hierover in de Dorpskrant willen we proberen de bevolking van Tricht meer van elkaars activiteiten op de hoogte te brengen. Dat men weet wat er leeft in het dorp en weet heeft van waar mededorpsbewoners mee bezig zijn. We willen ook nieuws dat voor Trichtenaren van belang is of kan zijn plaatsen. Een maandelijkse agenda van activiteiten/evenementen in Tricht zal uiteraard niet ontbreken. Wij hopen met een minimum aan kosten de dorpskrant te kunnen uitgeven. Aan plaatselijke ondernemers hebben we gevraagd om ons initiatief te ondersteunen middels het plaatsen van advertenties en/of één of andere vorm van sponsoring. Aan het verenigingsleven in Tricht vragen wij om dit initiatief te ondersteunen. Met name door het leveren van informatie (onder andere nodig voor het opstellen van de maandelijkse agenda). Tips over activiteiten en andere interessante onderwerpen zijn uiteraard van harte welkom.’’

Gelukkig waren de reacties positief. De Dorpskrant werd en wordt nog steeds goed gewaardeerd. Nieuws werd en wordt aangeleverd, adverteerders en sponsoren zorgden en zorgen nog steeds voor de bekostiging en onze bezorgers gingen en gaan, ook bij slecht weer, van huis tot huis om de krant te bezorgen.

Afscheid

Voordat we er erg in hadden zijn we inmiddels bijna 18 jaar verder. Voor Loes de Jong en Frans Douwes, twee van de medeoprichters en tot en met deze maand als redactieleden en ‘drukkers’ nauw betrokken bij de maandelijkse totstandkoming, is de maand april een tijd van afscheid nemen. Zij gaan van hun welverdiende pensioen genieten en stoppen dan ook met hun bedrijf De Strooifolderspecialist, en daarmee ook met het maken van de krant. Hun werk voor de Dorpskrant Tricht mag dan voor sommigen wat minder zichtbaar zijn geweest, zonder hen was de Dorpskrant Tricht nooit van de grond gekomen en had zij niet zo lang kunnen bestaan. Voor de overgebleven redactieleden zal het flink wennen zijn om zonder hen verder te gaan. Onze dank voor hun belangeloze inzet van bijna 18 jaar is in feite niet onder woorden te brengen. Die is onmetelijk groot. Wij zullen hun inbreng node missen maar uiteraard wensen wij hen een hele fijne nieuwe levensfase.

Nieuw begin

Nu is het moment gekomen voor de Dorpskrant Tricht om het ‘ouderlijk’ huis aan de Nieuwsteeg 63 te laten verlaten en op eigen benen te staan. Gelukkig werd andere ‘huisvesting’ gevonden, vanaf volgende maand verschijnt de krant met behulp van Drukkerij Kemker in Beesd. En is het redactieteam uitgebreid met Yvonne Buck. Met de steun van onze adverteerders, sponsoren, bezorgers, de organisaties die activiteiten organiseren en u als lezer gaan we door met dat doen waar het ook Frans en Loes in 2002 om begonnen was: de betrokkenheid van de inwoners van ons dorp met elkaar.

Redactie Dorpskrant Tricht.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp