Dorpskrant Tricht

Henk Fonteijn terug op de kansel

KERK – De Hervormde gemeente Tricht zit na het vertrek van Dirk Jan Brans en zijn gezin naar Velp alweer bijna een jaar zonder dominee. De beroepingscommissie is er gelukkig, ondanks het coronatijdperk, in geslaagd een voordracht voor een nieuwe predikant te doen. Deze voordracht is unaniem overgenomen door de Kerkenraad. Het betreft ds. Henk Fonteyn uit Culemborg. Voor velen is hij geen vreemde, in augustus 1984 betrok hij met zijn jonge gezin de toenmalige pastorie op de hoek van de Lingedijk en Middelweg. Hij verheugd zich er op, zo geeft hij aan in het kerkblad ‘Rondom de Sint Pieter’, vele oude bekenden weer opnieuw te ontmoeten en nieuwe mensen te leren kennen. Het is de bedoeling dat de laatste zondag van juni Henk Fonteyn officieel bevestigd zal worden. Hij zal in een dienstverband van 60 % gaan werken en in zijn woonplaats Culemborg blijven wonen. ,,Ik zal menigmaal de fiets pakken om de acht kilometer tussen ons huis en de Kerstraat te overbruggen, en met de auto is het minder dan een kwartier. Culemborg is per saldo niet meer dan een buitenwijk van Tricht!’’

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp