Dorpskrant Tricht

Corona

Het Coronavirus heeft op het gebied van het sociale, sportieve en culturele leven een enorme invloed. Vele bijeenkomsten en evenementen zijn afgelast, landelijk, regionaal, in de gemeente en ook in ons dorp. Van wekelijkse koffieochtend in het dorpshuis tot aan de Koningsdagactiviteiten en dodenherdenking. In de bijna 18 jarige geschiedenis van deze krant is de agenda nog nooit zo leeg geweest. We kregen vele afzeggingen binnen. Van de Corso, de kerken, het Dorpshuis Tricht en al die verenigingen die gebruik maken van de faciliteiten, de voetbal, de Oranjevereniging, de Stiefbeenmarkt, de Belder avondvierdaagse, de open dag van de bouw…..en dan is dit zeker geen complete opsomming.

Alternatieven

Sommige activiteiten liggen geheel stil, andere gaan op een andere manier wel door. Zoals de kerkdiensten die via www.kerdienstgemist.nl en zelfs via youtube bij te wonen of terug te luisteren dan wel te zien zijn. Ook de creaclub van het Dorpshuis heeft een manier gevonden om toch samen maar wel apart creatief bezig te zijn. Harmonie OZOD studeerde met een aantal muzikanten een nummer in dat via Facebook ten doop werd gehouden en ook andere muzikanten in ons dorp delen hun muzikale kunsten via TVTricht.

Hulpvragen

Wie verlegen is om hulp, bijvoorbeeld om een boodschap te doen omdat men zelf het huis niet kan verlaten, kan terecht bij tientallen vrijwilligers die klaar staan om te helpen (via hulpvraag@dorpshuistricht.nl of door te bellen met 06-82479664). Ook voor wie gewoon een praatje wil voor wat meer contact, want de hele dag alleen is ook wel erg alleen (natuurlijk wel op de veilige 1,5 meter afstand) kan mailen of bellen zodat ‘op afstand’ contact gemaakt kan worden.

Sociaal op afstand

Hoe lang dit allemaal gaat duren en of er binnenkort versoepeling van maatregelen komt is bij het drukken van deze krant nog niet bekend. Wel weten we dat er dorpsbewoners zijn die worstelen met het alleen zijn of met het combineren van thuiswerken en de eigen kinderen lesgeven. Er zijn er ook die familie in instellingen niet meer kunnen bezoeken, die zelf door het coronavirus zijn getroffen of een geliefde aan deze ziekte hebben verloren. Het sociaal afstand houden, zoals nu nog de norm is en wellicht ook nog langere tijd zal blijven, maakt het moeilijk om dit verdriet met anderen te delen.

Oog voor elkaar

Hier oog voor hebben en binnen de mogelijkheden die er nu zijn toch zoveel mogelijk contact met elkaar houden is de uitdaging. Als redactie van de Dorpskrant Tricht proberen wij iedereen zo goed als mogelijk is te informeren. Onze papieren krant is uiteraard slechts kort actueel, houdt daarom indien mogelijk ook onze Facebookpagina in de gaten. Daarop delen we zoveel mogelijk nieuws, ook dat van de gemeente West Betuwe en de RIVM.

Deel op Facebook Deel op Twitter Verstuur via WhatsApp